Światowe Dni Młodzieży a Agenda ONZ 2030

Tegorocznym Światowym Dniom Młodzieży towarzyszą kontrowersje, związane z zaangażowaniem Lokalnego Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Lizbona 2023 na rzecz realizacji celów ONZ-owskiej Agendy 2030. Czy jest się czego obawiać?

W Światowe Dni Młodzieży, które rozpoczną się w portugalskiej stolicy 26 lipca i potrwają do 6 sierpnia oprócz Lokalnego Komitetu Organizacyjnego zaangażowanych jest wielu partnerów zewnętrznych, w tym władze lokalne i organizacje pozarządowe. Dzięki tej współpracy istotną treścią wydarzenia ma się stać problematyka związana z zrównoważonym rozwojem. 22 kwietnia 2022 w ramach obchodów Dnia Ziemi została podpisana deklaracja o współpracy na tym gruncie. Ze strony kościelnej dokumentami, który objaśnia zaangażowanie Komitetu Organizacyjnego ŚDM na rzecz zrównoważonego rozwoju są encykliki Laudato si' i Fratelli Tutti oraz adhortacja Christus vivit. Zawarte jest w nich nauczanie papieskie, w którym Ojciec Święty przynagla do odpowiedzialnej i integralnej troski o świat, w którym żyjemy. Zasadnicze przesłanie tych wypowiedzi zostało streszczone w słowach: "Wszystko jest ze sobą powiązane. Dlatego konieczne jest połączenie troski o środowisko ze szczerą miłością do człowieka i z ciągłym zaangażowaniem wobec problemów społeczeństwa."

Z kolei dla strony niekościelnej dokumentem opisującym ideę zrównoważanego rozwoju jest opracowanie ratyfikowane przez członków Organizacji Narodów Zjednoczonych funkcjonującym pod nazwą Agenda 2030. Lista dążeń wyznaczonych przez Agendę 2030 zawiera 17 postulatów, w tym między innymi koniec z ubóstwem, zero głodu, dobre zdrowie i jakość życia, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja czy działania w dziedzinie klimatu.    

Jak nie trudno zauważyć na poziomie ogólnych sformułowań cele wyznaczone w Laudato si' i w Agendzie 2030 są bardzo zbieżne i umożliwiające współpracę. Wielu komentatorów zauważyło jednak, że w ONZ-owskim dokumencie znajdują się kwestie wprost sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego, szczególnie w obszarze „równego traktowania płci” oraz „zapewnienia powszechnego dostępu do świadczeń z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”. W mediach pojawiły się głosy, ze udział młodych ludzi w Światowych Dniach Młodzieży jest zagrożeniem dla ich wiary i moralności, a samo wydarzenie jest przejawem relatywizmu. 

W odpowiedzi na zarzuty, stawiane przez niektórych katolickich publicystów, bp Adam Bab, członek Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży, podjął się głębszej analizy tego tematu i przygotował opracowanie, w którym zwraca uwagę na wyrażone jasno stanowisko przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy ONZ, wskazujące na kwestie, z którymi Kościół w żadnym wypadku nie może się zgodzić. Opracowanie zostało rozesłane do wszystkich ośrodków, koordynujących wyjazd młodych do Lizbony (cały tekst opracowania publikujemy na następnej stronie).

Wątpliwości co do włączenia Agendy 2030 do programu Światowych Dni Młodzieży zgłosili duchowni i rodzice młodych ludzi z wielu krajów świata, w tym z Polski – swoje obawy wyraził m. in. bp Suchodolski w imieniu Konferencji Episkopatu Polski. Pod wpływem presji uczestników organizatorzy zmienili infografiki dostępne na stronie internetowej, usuwając z nich czytelne odniesienia do Agendy 2030 i zapewnili, że wszystkie cele zrównoważonego rozwoju będą realizowane w takim znaczeniu, w jakim rozumie je Stolica Apostolska. 

Na następnej stronie całość tekstu bp. Adama Baba

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Agnieszka Huf