Nowy numer 49/2023 Archiwum

QUIZ: Prorocy biblijni – odpowiedzi

Poznaj odpowiedzi w naszym quizie.


Rozwiąż quiz o prorokach biblijnych.

Oto prawidłowe odpowiedzi:

1. "Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od niego" – o kim takie świadectwo dał sam Pan Jezus?
o Janie Chrzcicielu

2. Był wielkim królem Izraela, ale ukazywano go także jako proroka. O kim mowa?
o Dawidzie

3. Nie był prorokiem w sensie ścisłym, ale rozmawiał z Bogiem tak, jak się rozmawia z przyjacielem - twarzą w twarz. Był wodzem Izraela wychodzącego z Egiptu.
Mojżesz

4. Za wierność Bogu został z rozkazu króla Dariusza wrzucony do jaskini lwów. Wyszedł z niej jednak bez szwanku. Ten prorok to:
Daniel

5. "Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem (...) uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem (...); Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę - schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go" – te słowa Boga przekazał prorok:
Ozeasz

6. Eliasz to prorok szczególnie czczony w zakonie:
karmelitańskim

7. Oczyścił z trądu aramejskiego wodza Naamana i odmówił przyjęcia za to zapłaty. Ten prorok to:
Elizeusz

8. Księgę tego proroka często czytamy w adwencie. To on zapowiedział narodziny Jezusa, pisząc: "Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel". To:
Izajasz

9. To on upomniał króla Dawida za romans z Batszebą i zabicie rękoma wrogów Izraela jej męża Uriasza. Ten prorok to:
Natan

10. "Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom" - to słowa księgi proroka:
Amosa

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy