GN 40/2023 Otwarte Archiwum

Suwerenna Polska składa projekt ustawy o ochronie dzieci

Obowiązek analiz najpoważniejszych przypadków przemocy oraz wprowadzenie w różnych instytucjach standardów ochrony dzieci, instytucja reprezentantów dzieci oraz kwestionariusz oceny ryzyka dla służb - zakłada projekt ustawy o ochronie dzieci autorstwa Suwerennej Polski.

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Sejmie politycy Suwerennej Polski, wiceszef MS Marcin Romanowski i posłanka Anna Siarkowska poinformowali, że składają projekt ustawy "w ochronie dzieci".

Wiceminister Romanowski powiedział, że jednym z kluczowych zagadnienia poruszanych w projekcie jest analiza przypadków krzywdzenia dzieci. "Wielokrotnie podnoszony postulat analizy Serious Case Review, czyli przypadków, kiedy doszło do zabójstwa albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w stosunku do dziecka; te analizy zresztą już trwają. Zdajemy sobie sprawę, że musimy być mądrzy przed szkodą. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości już od wielu miesięcy takie analizy prowadzi; tutaj wprowadzamy ustawowy obowiązek" - powiedział.

Dodał, że celem jest, by "na stałe analizować system przeciwdziałania, ścigania przestępstw o charakterze przemocowym w stosunku do dzieci, żeby ten system naprawiać i na bieżąco identyfikować luki".

Kolejne rozwiązanie z projektu dotyczy standardów ochrony dzieci. Romanowski zaznaczył, że to "wielokrotnie podnoszony przez wiele środowisk zajmujących się prawami dzieci postulat - żeby w szkołach, instytucjach edukacyjnych były standardy, jeżeli jest podejrzenie krzywdzenia dzieci; żeby były procedury, które w odpowiedni sposób będą te dzieci chronić i zapobiegać najgorszemu".

Proponowane rozwiązania odnoszą się też do instytucji reprezentantów dzieci i osób małoletnich. "Te osoby potrzebują wsparcia, w szczególności wtedy, gdy nie mogą być reprezentowane przez swoich rodziców, bo to oni są podejrzani" - zaznaczył Romanowski.

"Obecnie, jeśli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka w postępowaniach sądowych (...), dziecko reprezentuje tzw. kurator procesowy, którym może być radca prawny lub adwokat. Wzmacniamy przepisy regulujące status takiego reprezentanta dziecka. Precyzujemy, jakie powinien mieć kompetencje, dookreślamy jego obowiązki oraz ustalamy zasady przyznawania wynagrodzeń" - wskazano w komunikacie Suwerennej Polski.

Projekt odnosi się też do kwestii przestępstw popełnianych na osobach z niepełnosprawnościami. "Osoby z niepełnosprawnością padają ofiarami przestępstw częściej niż inni. Uzupełniamy przepisy dotyczące kuratora osoby niepełnosprawnej: wskazujemy wyraźnie sytuacje, w których taki kurator powinien zostać wyznaczony, regulujemy procedurę jego wyboru oraz precyzujemy jego obowiązki" - czytamy w komunikacie.

Romanowski podczas konferencji dodał, że w proponowanych rozwiązaniach znalazł się też "kwestionariusz oceny ryzyka". "Artykuł 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy umożliwia służbom socjalnym zabranie dziecka, jeżeli jest podejrzenie zagrożenia dla życia, zdrowia. Wprowadzamy kwestionariusz, taki, jaki wprowadziliśmy w tzw. ustawie antyprzemocowej 1.0, żeby identyfikować, czy to zagrożenie dla życia i zdrowia rzeczywiście zaszło" - powiedział również Romanowski.

Jak czytamy w komunikacie SP, chodzi o to, "aby z jednej strony uniknąć bezpodstawnych ingerencji w życie rodzinne, ale przede wszystkim - by zobowiązać pracowników do starannego przeanalizowania sytuacji dziecka i podjęcia decyzji o zabraniu go z rodziny, jeśli zagrożenie jest rzeczywiste".

Romanowski wskazał też, że projekt przewiduje rozszerzenie obowiązku odpowiednich szkoleń dla sędziów. "Obowiązkowe co 4 lata szkolenia dla sędziów z wydziałów karnych, którzy wysłuchują dzieci w przyjaznych pokojach - rozszerzamy ten obowiązek również na sędziów w sprawach rodzinnych, żeby też mieli obowiązek szkolić się z kwestii komunikacji z dzieckiem i identyfikacji sytuacji przemocowej; to chociażby dlatego, że wprowadzamy - jeżeli to jest możliwe - obowiązek wysłuchania dziecka w postępowaniu w sprawach rodzinnych" - powiedział Romanowski.

"Na koniec, wprowadzamy obowiązek przygotowania strategii - Krajowego Planu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz strategii Krajowego Planu przeciwdziałania przestępczości na tle seksualnym w stosunku do dzieci; ten drugi plan już jest gotowy" - dodał Romanowski. W komunikacie wskazano, że "Krajowy plan przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich na lata 2023-2026" jest aktualnie "w konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych i będzie - mamy nadzieję, że szybko - przyjęty przez Radę Ministrów".

Siarkowska oceniła, że przyjęcie ustawy "w kompleksowy sposób sprawi, żeby ten system instytucji uczył się, identyfikował białe plany, miejsca, które nie działają wystarczająco sprawnie, by temu przeciwdziałać". Wyraziła nadzieję, że "nad tym projektem pochyla się wszyscy posłowie, niezależnie od opcji politycznej i nie będzie on elementu sporu w ramach zbliżającej się kampanii wyborczej".

"Mamy nadzieję, że ten projekt będzie bardzo szybko procedowany, że będzie przyjęty przez wszystkie siły polityczne, bo on rzeczywiście realizuje wszystkie te postulaty, które od wielu lat są podnoszone" - dodał Romanowski.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Quantcast