Nowy numer 07/2024 Archiwum

Parlament Europejski: warunkiem przystąpienia Serbii i Kosowa do UE jest normalizacja stosunków między Belgradem a Prisztiną

Warunkiem przystąpienia Serbii i Kosowa do UE jest normalizacja stosunków między Belgradem a Prisztiną. Chodzi o prawnie wiążące porozumienia w oparciu o zasadę wzajemnego uznawania - stwierdził Parlament Europejski w Strasburgu.

W swoim raporcie na temat Serbii posłowie do PE twierdzą, że negocjacje akcesyjne z Belgradem powinny posuwać się naprzód tylko wtedy, gdy kraj ten zastosuje się do sankcji UE wobec Rosji i poczyni znaczne postępy w reformach związanych z UE. W szczególności wspominają o postępach w zakresie praworządności i praw podstawowych, funkcjonowaniu instytucji demokratycznych oraz zaangażowaniu na rzecz wspólnych europejskich praw i wartości. Posłowie podkreślają znaczenie dostosowania się do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, zwłaszcza w odniesieniu do wojny Rosji z Ukrainą.

UE jest głównym partnerem politycznym i gospodarczym Serbii i zdecydowanie jej największym darczyńcą - stwierdzają. Są zaniepokojeni niedawnym spadkiem poparcia społecznego dla członkostwa Serbii w UE, co ich zdaniem jest wynikiem długotrwałej antyunijnej i prorosyjskiej retoryki politycznej rozpowszechnianej za pośrednictwem kontrolowanych przez rząd mediów i urzędników państwowych.

Zdaniem posłów jest to również wynikiem rażącego niepowodzenia przedstawicieli rządu w zmierzeniu się z przeszłością Serbii i pogodzeniu się z nią. Posłowie chcą, aby UE ponownie rozważyła zakres pomocy finansowej dla Serbii, jeśli wsparcie dla antydemokratycznej polityki trwa i wzywa Komisję Europejską do dopilnowania, by wszystkie wydatki UE były w pełni zgodne z jej własnymi strategicznymi celami i interesami. Sprawozdanie w sprawie Serbii zostało przyjęte przez posłów do PE 508 głosami za, przy 76 głosach przeciw i 37 wstrzymujących się.

Posłowie do PE z zadowoleniem przyjmują wniosek Kosowa o członkostwo w UE i zawarcie długo oczekiwanej umowy o liberalizacji wizowej dla jego obywateli. Chwaląc osiągnięcia Kosowa w reformach związanych z UE, takich jak walka z przestępczością zorganizowaną i korupcją, podkreślają, że tempo procesu akcesyjnego będzie zależeć od postępów w zakresie praworządności, praw podstawowych i poprawy porządku prawnego kraju.

Posłowie ubolewają, że inicjatywy na rzecz zaangażowania społeczności serbskiej w struktury polityczne, społeczne i gospodarcze Kosowa są nadal bardzo ograniczone i wzywają rząd Kosowa oraz przedstawicieli kosowskich Serbów do przezwyciężenia podziałów między społecznościami.

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama