Nowy numer 44/2020 Archiwum

Partie muszą odsłonić karty

W czwartek, 31 marca, mija termin składania przez partie polityczne sprawozdań finansowych za 2010 r. Na 79 sprawozdań, które powinny trafić do PKW, do poniedziałku wpłynęło 27 - poinformował PAP Krzysztof Lorentz, który w komisji odpowiada za finanse partii.

Według niego PO, PiS, SLD i PSL nie złożyły dotąd swoich sprawozdań.

Każda partia polityczna, aby mogła funkcjonować, zgodnie z prawem zobligowana jest do corocznego przedkładania PKW sprawozdania finansowego ze swojej działalności za poprzedni rok. Termin złożenia sprawozdania mija 31 marca.

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, w sprawozdaniu powinny być uwzględnione informacje o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego.

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie PKW albo przesyłać pocztą; wtedy to decyduje data stempla pocztowego. Nie można tego zrobić za pomocą internetu, gdyż dokument musi być oryginalny.

PKW ma pół roku na rozpatrzenie sprawozdania; może je przyjąć bez zastrzeżeń, ze wskazaniem uchybień, albo odrzucić.

W przypadku partii politycznej, która nie otrzymuje subwencji, odrzucenie sprawozdania finansowego nie pociąga za sobą żadnych skutków. Taka partia może nadal funkcjonować. Natomiast jeśli odrzucone zostanie sprawozdanie partii, która pobiera subwencje, to wtedy traci ona do nich prawo na trzy lata.

Subwencje przysługują partiom politycznym, które w wyborach do Sejmu uzyskały w skali kraju co najmniej 3 proc. ważnie oddanych głosów, oraz koalicjom partii politycznych, na które oddano co najmniej 6 proc. ważnie oddanych głosów.

Według danych PKW za 2010 rok Platformie przysługiwała subwencja w wysokości 40,4 mln zł, PiS - 37,8 mln zł, SLD - 14,4 mln zł, a PSL - 15,1 mln zł.

W grudniu prezydent podpisał nowelę ustawy ograniczającą od 2011 roku subwencje o połowę.

Jeżeli któraś z partii w ogóle nie złoży sprawozdania, to wówczas PKW występuje do Sądu Okręgowego w Warszawie, który prowadzi ewidencję partii politycznych, o jej wykreślenie z tego spisu.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama