Jaki jest Bóg, którego wielbi dusza Maryi?

Pomny na miłosierdzie swoje – jak przyobiecał naszym ojcom. Łk 1,54b-55a

Łk 1, 46-56

W owym czasie Maryja rzekła:

«Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».

Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Pomny na miłosierdzie swoje – jak przyobiecał naszym ojcom. Łk 1,54b-55a

Ewangelia z komentarzem. Jaki jest Bóg, którego wielbi dusza Maryi?
Gość Niedzielny

Jaki jest Bóg, którego wielbi dusza Maryi? Ten, który jest bohaterem odmawianego przeze mnie codziennie hymnu Magnificat? To przede wszystkim Bóg miłosierdzia – pomny na swoje miłosierdzie, które zachowuje „na pokolenia i pokolenia dla tych, co się Go boją”. To Bóg prostoty. Ujmuje się za prostymi (pokornymi i głodnymi przeciw pysznym i bogatym), ponieważ sam jest prosty i dlatego też wcielił się w prostaczka („Czyż to nie syn cieśli z Nazaretu?”). Bóg Maryi jest prosty i przyprowadza nas do prostoty. A tym samym do istoty rzeczy. O tym też są święta Bożego Narodzenia.

Ewangelię z komentarzem znajdziesz również na naszym kanale SPOTIFY. Obserwuj, by niczego nie przegapić.

Znajdziesz nas także w Podcastach Google

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

ks. Jerzy Szymik