W najnowszym GN: Któryś za nas cierpiał

Rozpoczynamy wielkopostną drogę z duchowym przewodnikiem. W tym roku jest nim ksiądz Franciszek Blachnicki.

Gość Niedzielny 7/2021
Gość Niedzielny

Paradoks uwięzionego [ks. Adam Pawlaszczyk]

Dlaczego akurat Wielki Post jest tym okresem w roku liturgicznym, który jest tak mocno związany z postawą wewnętrznego, indywidualnego zaangażowania? Dlatego, że nie wyrwany z kontekstu, jest wstępem do Paschy. Ma zatem prowadzić człowieka do wolności. Osobistej, indywidualnej, intymnej wręcz, skoro połączonej z nieustanną walką za samym sobą. Zaczynamy rekolekcje pod hasłem „Któryś za nas cierpiał”. Przewodnikiem będzie ks. Franciszek Blachnicki.

 

Spacer po wodzie [rozmowa z ks. Krzysztofem Kralką]

Łatwo zrobić show, akcję ewangelizacyjną, która rozbudzi emocje i porwie ludzi. Trudniej wprowadzić ich w formację, oczyszczenie, adorację i kontemplację. Rozmowa z pallotynem, ks. Krzysztofem Kralką o tym, czy chrześcijanie skończą w rezerwacie.

 

Katecheza w czasach pandemii [Andrzej Grajewski]

Z różnych miejsc dochodzą głosy, że pełnoletni uczniowie, którzy sami mogą decydować o tym, czy chcą uczestniczyć w nauce religii, wypisywali się ostatnio z lekcji. Takie zachowania miały miejsce także w przeszłości. Najczęściej jednak były podyktowane lenistwem albo względami praktycznymi. Obecnie zjawisko ma podłoże ideowe, jest wyrazem sprzeciwu wobec religii.

 

Post na wzrost [Franciszek Kucharczak]

Czasowe powstrzymanie się od chleba pozwala odkryć, że nie samym chlebem żyje człowiek. I chrześcijanie dawno to odkryli. Praktyka postu, nieco zapomniana w minionym półwieczu, wydaje się w ostatnich czasach odżywać.

« 1 »