Francja: Opublikowano raport o walce z pedofilią w Kościele

We Francji przybywa liczba ofiar wykorzystywania seksualnego ze strony duchownych, które nawiązały kontakt z biskupami, aby donieść o doświadczonej przemocy. Na 16.000 księży i diakonów ośmiu jest obecnie oskarżonych, a pięciu przebywa w więzieniu lub pod dozorem elektronicznym za przestępstwa związane z wykorzystywanie małoletnich.

Dane te pochodzą z danych zebranych w każdej diecezji w okresie od czerwca do sierpnia 2020 r. i obejmują okres od października 2018 r. do sierpnia 2020 r.. Jest to trzecia edycja raportu stworzonego przez episkopat Francji za pomocą kwestionariusza skierowanego do każdego z biskupów.

W latach 2018-2020 zostało oskarżonych o przestępstwa tego rodzaju sześciu księży i dwóch zakonników, a 191 księży, zakonników lub świeckich zostało przesłuchanych. Ponadto biskupi wysłali do prokuratury 110 zgłoszeń, pragnąc chronić małoletnich, a do diecezji zwróciło się 320 domniemanych ofiar, w porównaniu ze 211 w poprzednim raporcie (styczeń 2017 - październik 2018). Spośród 110 zgłoszeń 67 dotyczy faktów sprzed 2000 r., a 43 faktów po roku 2000.

« 1 »