Nowy numer 2/2021 Archiwum

Bazylika Katedralna w Pelplinie – nowa oferta

W 2015 roku powstała koncepcja zmian w całym zespole pocystersko-katedralnym w Pelplinie, którego częścią jest Bazylika.

Projekt „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” realizowany w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0048/16-00).

Z:\Wymiana\Marian\Ogrod - realizacja projektu\POIIS tablice\FE_POIS_barwy_RP_EFRR_2017\FE POIS_barwy RP_EFRR\POLSKI\poziom\FE_POIS_poziom_pl-1_rgb.jpg

Koncepcja zakłada intensyfikację ruchu turystycznego na terenie zespołu pocystersko-katedralnego w wyniku otwarcia na nowe grupy odbiorców, zbudowania nowej oferty turystycznej oraz rozbudowy infrastruktury dopasowanej do potrzeb odwiedzających. Jednym z elementów zmian ma być powołanie Kociewskiego Centrum Kultury. Jednostka ta będzie realizować nowe zadania w zakresie upowszechniania i promocji kultury historycznej i wystawienniczej, ma też organizować ważne wydarzenia kulturalne o znaczeniu regionalnym i ogólnopolskim.

W efekcie prowadzonych działań oczekiwane jest pojawienie  się zupełnie nowych grup odbiorców z całego kraju zainteresowanych unikalnymi zabytkami techniki, np. grup studenckich z politechnik. W rezultacie zasięg oddziaływania Bazyliki Katedralnej istotnie wzrośnie.W efekcie Bazylika otworzy się na dzieci i turystów biznesowych, konferencyjnych, czy kongresowych, jej oferta będzie również znacznie bardziej atrakcyjna dla turystów szukających innych wartości niż religijne.

Przypomnijmy:

W Pelplinie dnia 9 września 2016 roku miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinasowanie projektu pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentowanym przez Pana Sekretarza Stanu w Ministerstwie Panem Jarosławem Sellinem a Diecezją Pelplińską reprezentowaną przez Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasynę. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o nr POIS.08.01.00-00-0048/16-00 pod nazwą: „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wartość projektu: 21 000 689,82 PLN (kwota wydatków kwalifikowalnych: 20 986 589,82 PLN).

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 17 838 601,34 PLN

Cele projektu i jego spójność z odpowiednimi osiami priorytetowymi programu operacyjnego lub programów operacyjnych oraz jego przewidywany wkład w realizację szczegółowych celów i rezultatów tych osi priorytetowych oraz przewidywany wkład w rozwój społeczno-gospodarczy obszaru objętego danym programem operacyjnym. 

Nadrzędnym celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. 

MATERIAŁ PARTNERA

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI:

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama