W najnowszym GN: Plan dla parafii

Próbując zrozumieć potrzebę watykańskiej instrukcji „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej”, trzeba przyjrzeć się procesom, jakie miały miejsce w Kościele w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Już przed 30 laty wskazywały one na możliwy kryzys parafii i duszpasterstwa.

Gość Niedzielny 34/2020
Gość Niedzielny

 

Porozmawiajmy o parafii [Wiesława Dąbrowska-Macura]

Watykańska Kongregacja ds. Duchowieństwa wydała instrukcję poświęconą parafii, która jest punkt wyjścia do dyskusji na temat kondycji, zadań, misji, sposobów funkcjonowania i koniecznych zmian we wspólnotach parafialnych w Kościele. W jakim stopniu opisane przez watykańską kongregację zjawiska są obecne w polskim Kościele? Czy w ocenie polskich proboszczów instrukcja odpowiada na problemy występujące we wspólnotach parafialnych w Polsce?

 

Z sowieckiej perspektywy [Andrzej Grajewski]

KGB wcześniej aniżeli peerelowska bezpieka ogłosiła alarm z powodu zagrożenia strajkami w Polsce. Zrobiła to dzień po tym, jak w Stoczni Gdańskiej pojawił się Lech Wałęsa i rozpoczął się strajk w obronie Anny Walentynowicz. „Gość Niedzielny” we współpracy z IPN oraz Centrum Wolności i Solidarności uruchomi serwis internetowy poświęcony 40. rocznicy powstania Solidarności, gdzie wśród nieznanych dotąd dokumentów, wyjątkowe znaczenie ma obszerny raport sporządzony przez kierownictwo KGB na Ukrainie. Raport, noszący datę 23 sierpnia 1980 r., jest pierwszym znanym dokumentem opisującym reakcję KGB na wydarzenia w Polsce.

 

Karty na stole [Jacek Dziedzina]

Koronawirus przykrył trochę problem brexitu, ale przecież go nie rozwiązał. Wielka Brytania od 1 stycznia formalnie nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Jednak do końca roku ma trwać okres przejściowy, w którym Londyn podlega jeszcze unijnym przepisom, choć nie ma już prawa głosu w unijnych instytucjach. W międzyczasie toczy się zawzięta walka o umowę, która ma regulować wzajemne stosunki, przede wszystkim gospodarcze, między Wyspami a Wspólnotą. Londynowi zależy, by zachować większość korzyści, jakie dawało członkostwo w UE, Brukseli – by odejście nie było dla Londynu całkiem bezbolesne.

« 1 »