Minister zdrowia wydał rozporządzenie

Minister zdrowia wydał rozporządzenie umożliwiające stosowanie ustawy o chorobach zakaźnych w przypadku koronawirusa SARS-CoV-2 - poinformował PAP w czwartek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stosuje się do zakażeń i chorób zakaźnych, których wykaz jest określony w załączniku do ustawy.

Cieszyński przekazał, że ustawa przewiduje, że jeśli pojawi się sytuacja nieprzewidziana załącznikiem, to minister zdrowia wydaje rozporządzenie dołączające nowe zagrożenie pod reżim działania ustawy.

"Rozporządzenie dodające koronawirusa zostało właśnie podpisane. Zostanie opublikowane jeszcze w czwartek wieczorem" - poinformował PAP wiceszef MZ. Oznacza to, że zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 będzie objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi została uchwalona w 2008 r. Określa ona m.in. tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia. Przepisy określają też zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń.

Ustawa przewiduje m.in., że osoby przebywające na terytorium Polski są obowiązane do zaniechania wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (jeżeli są osobami zakażonymi, chorymi na chorobę zakaźną lub nosicielami). Powinni także stosować się do nakazów i zakazów organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń. Podejrzani o zachorowanie na chorobę zakaźną podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym.

« 1 »