Jaka frekwencja do godziny 12?

Według stanu na godz. 12 frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych wyniosła 15,61 proc. - poinformował w niedzielę przewodniczący PKW sędzia Wojciech Hermeliński. Policja odnotowała w tym czasie ponad 70 zdarzeń, które mogą mieć związek z wyborami.

"W ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, według stanu na godz. 12, w dniu 4 listopada 2018 r. liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach (...) wyniosła 9 mln 486 tys. 846 osób; wydano karty do głosowania 1 mln 481 tys. 178 osobom uprawnionym, co stanowi 15,61 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach" - powiedział Hermeliński na konferencji prasowej. Jak zaznaczył, dane te opierają się na informacjach z 7682 sporód 7687 obwodowych komisji wyborczych.

Przewodniczący PKW podał, że do godz. 12 najwyższą frekwencję odnotowano na Podkarpaciu - 18,51 proc., a najniższą na Ziemi Lubuskiej - 12,69 proc. Hermeliński podał, że frekwencja w poszczególnych województwach wyniosła: w dolnośląskim - 13,12 proc., kujawsko-pomorskim - 14,98 proc., lubelskim - 18,12 proc., lubuskim - 12,69 proc., łódzkim - 15,37 proc., małopolskim - 17,97 proc., mazowieckim - 16,45 proc., opolskim - 14,29 proc., podkarpackim - 18,51 proc., podlaskim - 18,34 proc., pomorskim - 14,28 proc., śląskim - 13,82 proc., świętokrzyskim - 16,47 proc., warmińsko-mazurskim - 15,92 proc., wielkopolskim - 13,96 proc. i w woj. zachodniopomorskim - 13,13 proc.

Jeśli chodzi o największe miasta, to frekwencja w Gdańsku do godz. 12 wyniosła 14,02 proc., w Kielcach - 16,32 proc., w Krakowie - 16,51 proc., w Olsztynie - 15,89 proc., w Szczecinie - 12,17 proc.

"A w stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Nowe Piekuty, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie, otóż tam wzięło udział 34,03 proc. wyborców" - podał Hermeliński.

Sędzia Wiesław Błuś z PKW poinformował, że z informacji uzyskanych przez Państwową Komisje Wyborczą wynika, że wszystkie lokale wyborcze w 649 gminach i miastach, gdzie odbywa się druga tura wyborów, zostały otwarte w terminie. „Nie mamy informacji, żeby w tym zakresie doszło do jakichkolwiek zakłóceń na chwilę obecną" - powiedział sędzia Błuś.

Powołując się na informacje uzyskane z Komendy Głównej Policji podał, że do godziny 11.30 "doszło do 76 zdarzeń, które mogą być związane z przeprowadzanymi wyborami, z czego najwięcej zdarzeń dotyczyło agitacji, czy też zachowań polegających na niszczeniu ogłoszeń wyborczych".

"W akcji związanej z przeprowadzanymi wyborami bierze udział do chwili obecnej ponad 13 tys. funkcjonariuszy policji. Jako ciekawostkę mogę podać, że w tych działaniach użyto 104 psy służbowe" – dodał.

Sędzia przekazał, że zdarzenia odnotowane przez policję, "nie mają one większego wpływu na sprawny przebieg akcji wyborczej".

Podczas niedzielnej konferencji prasowej członkowie Państwowej Komisji Wyborczej pytani byli o to, czy będą problemy ze śledzeniem osób, które łamią ciszę wyborczą w internecie, korzystając m.in. z zagranicznych serwerów czy zagranicznych kont internetowych. Hermeliński odpowiedział, że w trakcie ciszy wyborczej "agitacja nie powinna mieć miejsca ani w sferze ogólnodostępnej, czyli w prasie, w środkach masowego przekazu, jak również w internecie". Zwrócił uwagę, że łatwiej ustalić, jeśli ciszę wyborczą łamie dziennikarz, a trudniej, gdy osoba, która agitację prowadzi np. tworząc w internecie konta zagraniczne. Jak wyjaśnił, ustalenie, kim są te osoby, nie należy do obowiązków PKW, a do obowiązków organów ścigania.

"Myśmy już wcześniej uważali, że może ustawodawca powinien się zastanowić, czy cisza wyborcza jest niezbędna. A chociażby ograniczyć ją tylko do dnia wyborów. Ale to są tylko nasze rozważania" - powiedział.

Dodał, że to była jedna z propozycji PKW przedstawionych po ubiegłych wyborach. "W tym roku też przedstawimy taką propozycję" - zapowiedział. Jaki będzie rezultat, trudno powiedzieć - dodał.

Członkowie PKW pytani byli też o powołanie przez PKW korpusu komisarzy wyborczych. Hermeliński powiedział, że komisarze są już powołani na 5 lat. "Tu nie ma powodów do zmian; chyba że w jakichś indywidualnych sytuacjach będzie taka potrzeba" - ocenił. „Ja oczywiście wyrażałem przedtem swoje opinie, czy jest to najwłaściwsza droga, by byli to nie sędziowie, tylko prawnicy. Ale ta sprawa już jest za nami. Ustawodawca to przesądził. Komisarze ze swoich funkcji wywiązali się prawidłowo. (…) Na razie nie przewidujemy jakichś naszych sugestii do ustawodawcy w tym zakresie. Tym bardziej, że nie sądzę, by ustawodawca był skłonny do powrotu do poprzedniego stanu” – dodał.

W niedzielę od godz. 7 rano do godz. 21, w 649 gminach, w których 21 października żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, trwa głosowanie w drugiej turze wyborów samorządowych. Druga tura wyborów przeprowadzana jest m.in. w 5 miastach wojewódzkich: Gdańsku, Krakowie, Kielcach, Olsztynie i Szczecinie.

 

« 1 »