Nowy numer 15/2024 Archiwum

Zsekularyzowany, ale kochany przez Boga

W odbywającej się w krakowskim Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów sesji biblijnej bierze udział m.in. kard. Gianfranco Ravasi.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury prowadzi drugą część Dni Duchowości Biblijnej poświęconych w 2017 r. tematowi "Stary Testament czytany w świetle Ewangelii".

W wygłoszonej 10 listopada homilii kard. Ravasi zachęcał uczestników sesji:

- To jest to, co wy chcecie czynić przez całą serię spotkań nad słowem Bożym: nie poprzestawać na powierzchni słów, ale przenikać do głębi ich tajemnic.

Odwołał się do obrazów zaczerpniętych z tradycji rabinicznej, np. do tego przyrównującego słowo Boże do kamienia, z którego po uderzeniu go "młotem" zrozumienia i mądrości wydobyć można wiele iskier. - To jest to wiele znaczeń, jakie każdy ma wydobyć dla siebie ze słowa Bożego - mówił.

Zwrócił uwagę na postawę św. Pawła, który dążył do tego, by iść "tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane".

- Oto pierwsze zadanie: wyjść z naszego zamkniętego świata; nie obawiać się też odrzucenia; nie obawiać się, że zbrudzimy sobie nogi złem świata. Jest ważne, by głoszenie dokonywało się, jak mówi Paweł, w porę i nie w porę - tłumaczył kardynał.

- Trzeba kształtować i mieć spojrzenie, które się poszerza na świat, które wychodzi poza Jerozolimę, które wychodzi poza Rzym, które wychodzi poza nasz Kościół i wchodzi w ten świat zsekularyzowany, który jest coraz większy, który widzimy wokół siebie. W świat, który jednak jest kochany przez Boga - mówił kard. Gianfranco Ravasi.

Odnosząc się do fragmentu Ewangelii o nieuczciwym rządcy, kaznodzieja podkreślił potrzebę radykalnych i szybkich decyzji. - Jezus, oczywiście, nie zachęca, byśmy naśladowali czyn tego zarządcy, ale zachęca nas do pewnej metody - mówił biblista. - W wierze chrześcijańskiej trzeba mieć odwagę, by czasem podejmować mocne gesty - zaznaczył.

Jak dodał, muszą one być podjęte w odpowiednim czasie, bo "Pan przechodzi i nas woła, być może nie będzie przechodzić po raz drugi".

Sesja biblijna potrwa do 12 listopada. To już piąte spotkanie, które kard. Gianfranco Ravasi prowadzi w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. W pierwszej części tegorocznego spotkania (9-10 listopada) uczestnicy wysłuchali wykładów dwojga biblistów z Warszawy: ks. Waldemara Chrostowskiego i s. Judyty Pudełko.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy