Nowy numer 09/2024 Archiwum

Jest nowy projekt ustawy antyaborcyjnej

Eksperci Instytutu Ordo Iuris przygotowali projekt i uzasadnienie ustawy, przedłożonej 14 marca Marszałkowi Sejmu RP wraz z zawiadomieniem o zawiązaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji” na rzecz zmiany ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Projekt realizuje wywiedzioną przez Trybunał Konstytucyjny z polskiego systemu ustrojowego zasadę ochrony życia od chwili jego powstania, w tym w fazie prenatalnej (wyrok TK, sygn. Akt K 26/96) oraz zasadę rozstrzygania wszelkich wątpliwości co do ochrony życia ludzkiego na rzecz tej ochrony – in dubio pro vita humana (wyrok TK, sygn. Akt K 14/03). Autorzy przywołują również zasadę sformułowaną w Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji praw dziecka - Dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu.

Projekt realizuje postulat pełnej, równoprawnej ochrony życia i zdrowia każdego dziecka zarówno przed, jak i po urodzeniu. Usuwa istniejące, oceniane jako niekonstytucyjne i nieetyczne, okoliczności uchylające ochronę życia dziecka w okresie prenatalnym. Inicjatywa zobowiązuje Państwo do roztoczenia opieki nad rodzinami, w których wychowują się dzieci niepełnosprawne lub poczęte w okolicznościach związanych z popełnieniem czynu zabronionego.

W Inicjatywę zaangażowanych jest szereg organizacji społecznych, w tym Fundacja Pro - Prawo do życia, Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Instytut im. Ks. Piotra Skargi, Fundacja Życie.

W najbliższych tygodniach rozpocznie się zbieranie podpisów pod projektem.

Publikujemy sam projekt oraz jego uzasadnienie.

Przeczytaj komentarz Ilu posłów zatrzaśnie się w toalecie.

« 1 »
DO POBRANIA: |
TAGI:

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama