Pełny zakaz noszenia chust - niekonstytucyjny

Całkowite zakazanie muzułmańskim nauczycielkom noszenia chust na głowę w szkołach publicznych w Niemczech jest sprzeczne z konstytucją - zdecydował Federalny Trybunał Konstytucyjny w opublikowanym w poniedziałek orzeczeniu.

TK w Karlsruhe orzekł w sprawie skargi wniesionej przez dwie muzułmanki - nauczycielkę i szkolną pedagog - na zakaz noszenia chust w szkołach, wprowadzony przez władze landu Nadrenia Północna-Westfalia.

TK uznał całkowity zakaz za dotkliwą ingerencję w wolność wyznania obu skarżących kobiet. Wykazały one w sposób wiarygodny, że zakaz dotyczy ich osobistej tożsamości i utrudnia dostęp do zawodu - podkreślono.

Orzeczenie odnosi się do Nadrenii Północnej-Westfalii, ale będzie dotyczyło także pozostałych 15 landów - dodaje agencja AP.

Jednocześnie trybunał obalił zapis w ustawie oświatowej obowiązującej w NP-W, nakazujący uprzywilejowane traktowanie chrześcijańskich i zachodnich wartości i tradycji. Zapis ten prowadził do dyskryminacji pozostałych religii, naruszając konstytucję - argumentowano.

Piątkowe orzeczenie TK koryguje decyzje, jakie wydał on w sprawie noszenia chust w 2003 r., zezwalając parlamentom krajów związkowych na wprowadzenie własnych zakazów w tej sprawie.

Władze Nadrenii Północnej-Westfalii wprowadziły zakaz, argumentując, że noszenie chust może prowadzić do kwestionowania neutralności nauczycielki i zakłócać pracę w klasie.

TK uznał jednak, że zakaz jest uzasadniony tylko wtedy, gdy prowadzi do powstania "wystarczająco konkretnego zagrożenia" dla funkcjonowania szkoły lub obowiązującej w kraju neutralności światopoglądowej.

Centralna Rada Muzułmanów (ZMD) z zadowoleniem przyjęła decyzję trybunału. "Nawet jeśli orzeczenie nie oznacza ogólnego pozwolenia na noszenie chusty, to jest bardzo pomyślne" - powiedziała sekretarz generalny ZMD Nurhan Soykan.

Jej zdaniem trybunał dał jasno do zrozumienia, że "chusta na głowę sama w sobie nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania szkoły", i jednocześnie pozwala muzułmankom na równoprawne uczestniczenie w życiu społecznym.

« 1 »