Papież o nienarodzonych

Życia ludzkiego trzeba bronić zawsze, od samego poczęcia - napisał Ojciec Święty w orędziu z okazji rozpoczętego wczoraj w Brazylii Krajowego Tygodnia Rodziny.

Ta inicjatywa tamtejszego episkopatu nawiązuje do słynnego dokumentu biskupów Ameryki Łacińskiej z Aparecidy, gdzie podstawowa komórka społeczna została nazwana „jednym z najistotniejszych skarbów kontynentu i dziedzictwem całej ludzkości”. Obecny tydzień koncentruje się na rodzinie jako miejscu przekazywania i wychowywania w wierze.

Papież Franciszek podkreśla, że ciągle żywa jest w nim radość, jaką przeżywał podczas niedawnych Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. Zachęca rodziców do podjęcia i kontynuowania "szlachetnej i wymagającej misji bycia pierwszymi współpracownikami Boga w zasadniczym ukierunkowaniu życia i zapewnieniu dobrej przyszłości. "Dlatego jest ważne, aby rodzice dbali o wspólne praktykowanie wiary w rodzinie, towarzyszyli dojrzewaniu wiary dzieci (Lumen Fidei, 53)".

Ojciec Święty zaznacza, że przekaz podstawowych prawd wiary dotyczących życia i miłości dokonuje się nie tylko słowem, ale nade wszystko przez przykład życia, konkretne dzieła. "Zwłaszcza w obliczu kultury odrzucenia, relatywizującej wartość życia ludzkiego rodzice są powołani do przekazywania swym dzieciom świadomości, że musi być ono zawsze bronione, począwszy od łona matki. Trzeba w nim rozpoznać dar Boży i zapewnienie przyszłości dla rodzaju ludzkiego" - czytamy w orędziu. Jednocześnie papież apeluje o otoczenie troską osób starszych, zwłaszcza dziadków, będących żywą pamięcią narodu i przekazujących mądrość życia. Na zakończenie swego orędzia Ojciec Święty przyzywa wstawiennictwa matki Bożej z Aparecidy i życzy, aby rodziny były najbardziej przekonującymi świadkami piękna miłości, wspieranej i karmiącej się wiarą.

« 1 »