Nowy numer 49/2023 Archiwum

W Olsztynie powstała kaplica lefebrystów

Dlatego bp Jezierski informuje o „dzikiej” aktywności Bractwa św. Piusa X

W związku z planowanym otwarciem w Olsztynie kaplicy Bractwa św. Piusa X, wikariusz generalny archidiecezji warmińskiej bp Jacek Jezierski wydał komunikat, w którym przypomina o zerwaniu więzi jedności ze Stolicą Apostolską, o prowadzonym przez Benedykta XVI dialogu z Bractwem na rzecz przezwyciężenia rozłamu i zachęca do modlitwy o odbudowanie jedności.

Oto pełna treść komunikatu bp. Jacka Jezierskiego:

W Olsztynie otwiera kaplicę Bractwo św. Piusa X, które proponuje Mszę św. w języku łacińskim i XVI – wieczny sposób jej odprawiania ( tzw. ryt trydencki).
Bractwo zerwało więź jedności ze Stolicą Apostolską za czasów, gdy Kościołem kierował papież Jan Paweł II. Przestało, bowiem respektować autorytet papieża i przepisy Kościoła. Chodziło między innymi, o niezgodne z prawem kościelnym udzielanie święceń biskupich. Decyzja w tej sprawie jest w wyłącznej kompetencji Biskupa Rzymu.

Papież Benedykt XVI prowadzi cierpliwie dialog z Bractwem, aby przezwyciężyć rozłam, który zaistniał w Kościele. Warunkiem jest jednak przyjęcie przez członków Bractwa nauczania Soboru Watykańskiego II w kwestiach najbardziej istotnych, a także respektowanie władzy zwierzchniej papieża.
Wobec „dzikiej” aktywności Bractwa św. Piusa X, również w Olsztynie, informujemy o jego sytuacji w Kościele i prosimy o modlitwę, aby udało się odbudować jedność i przezwyciężyć podział.

Komunikat został opublikowany na oficjalnej stronie internetowej archidiecezji warmińskiej.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy