Nowy numer 39/2023 Archiwum

"Rodzinna" sesja obrad Sejmu

Projekty zarówno liberalizujące jak i zaostrzające prawo aborcyjne, wydłużenie urlopów ojcowskich i powołanie Rzecznika Praw Podatnika - m.in. tymi sprawami zajmie się Sejm podczas rozpoczynającego się w środę trzydniowego posiedzenia.

Posłowie będą też kontynuować prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który jest realizacją zapowiedzi z expose premiera dotyczących zmian w ulgach podatkowych.

Zmiany sprowadzają się do trzech elementów: ograniczenia przywilejów dla twórców; likwidacji ulgi internetowej oraz modyfikacji ulgi na dzieci.

Zgodnie z projektem twórcy, którzy osiągają roczne dochody powyżej 85 tys. 528 zł będą mieli ograniczone możliwości skorzystania z ryczałtowych 50-proc. kosztów uzyskania przychodu.

Projekt ogranicza także ulgę prorodzinną na pierwsze dziecko. To ograniczenie - zdaniem rządu - ma dotyczyć bogatych rodzin, które uzyskują dochody ponad 9,3 tys. zł miesięcznie, czyli 112 tys. zł rocznie. Dla rodzin z dwójką dzieci nic się nie zmieni; w przypadku trzeciego dziecka ulga wzrośnie o 50 proc., a na czwarte i kolejne o 100 proc.

W porządku posiedzenia Sejmu są też dwa projekty zmian prawa aborcyjnego. Klub Ruchu Palikota opracował projekt zupełnie nowej ustawy o świadomym rodzicielstwie, która miałaby zastąpić obecną, uchwaloną w 1993 roku, ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Projekt RP zakłada legalną aborcję do 12. tygodnia ciąży. Po tym terminie przerwanie ciąży byłaby możliwe w trzech określonych przypadkach: dla ratowania życia i zdrowia matki, jeśli płód byłby ciężko uszkodzony oraz jeśli ciąża byłaby wynikiem czynu zabronionego. Zabieg byłby refundowany przez NFZ.

Propozycja Ruchu Palikota przewiduje ponadto wprowadzenie edukacji seksualnej od pierwszej klasy szkoły podstawowej w wymiarze nie mniejszym niż jedna godzina lekcyjna, a także refundacji środków antykoncepcyjnych (także antykoncepcji doraźnej, czyli stosowanej po stosunku).

Z kolei Solidarna Polska proponuje nowelizację ustawy z 1993 roku. Chodzi o wprowadzenie zakazu aborcji ze względu na trwałe i nieodwracalne uszkodzenie płodu.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, aborcja w Polsce jest legalna w trzech przypadkach: jeśli ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (np. gwałtu lub kazirodztwa); jeśli stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub jeśli badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Sejm zajmie się też projektem Ruchu Palikota nowelizacji Kodeksu pracy, który ma na celu m.in. wydłużenie wymiaru urlopu ojcowskiego z obowiązujących obecnie dwóch do ośmiu tygodni. Zgodnie z projektem, wykorzystanie urlopu ojcowskiego nie mogłoby odbywać się w tym samym czasie, co urlop macierzyński.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, rozwiązanie takie ma na celu "umożliwienie matce dziecka powrót do pracy i stanowi faktyczne umożliwienie połączenia aktywności zawodowej z wychowywaniem dzieci".

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się też pierwsze czytanie projektu ustawy PiS w sprawie powołania Rzecznika Praw Podatnika; miałby on bronić obywateli w postępowaniach przed urzędami i sądami administracyjnymi oraz kontrolować proces legislacyjny w dziedzinie podatków.

Rzecznik byłby powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jego kadencja wynosiłaby 5 lat. Rzecznik mógłby pełnić swą funkcję tylko przez jedną kadencję. Co roku - zgodnie z projektem PiS - przedstawiałby informacje o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania praw podatnika.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Quantcast