Nowy numer 24/2021 Archiwum

Papież o kryzysie i beatyfikacji JP2

Na znaczenie gościnności, solidarności i poszanowania prawa dla życia społecznego zwrócił uwagę Benedykt XVI przyjmując dzisiaj na dorocznej audiencji przedstawicieli władz samorządowych Rzymu i regionu Lacjum.

Ojciec Święty podziękował im również za gościnne przyjęcie wielkich rzesz pielgrzymów, którzy przybyli do Wiecznego Miasta na beatyfikację Jana Pawła II.

Nawiązując do kryzysu gospodarczego i finansowego, którego skutki dotknęły również mieszkańców Rzymu i regionu Lacjum Benedykt XVI podkreślił, że jego najgłębszymi korzeniami jest także kryzys etyczny. Powinien on być dla wszystkich okazją do weryfikacji, czy wartości stojące u podstaw współżycia społecznego zrodziły społeczeństwo bardziej sprawiedliwe, uczciwe i solidarne, lub czy nie będzie konieczne głębokie przemyślenie, by odzyskać wartości, które są u podstaw autentycznej odnowy społecznej, sprzyjających ożywieniu nie tylko ekonomicznemu, ale także gotowemu krzewić integralne dobro osoby ludzkiej.

Benedykt XVI zauważył, że u korzeni obecnego kryzysu tkwi także indywidualizm, zaciemniający wymiar relacyjny człowieka i prowadzący go do zamknięcia się w swoim małym świecie oraz niewielkiego zainteresowania się innymi. Jego zdaniem owocami tej mentalności są spekulacja na najmie mieszkań, coraz trudniejsze włączenie młodzieży w rynek pracy, samotność osób starszych, anonimowość życia w wielu dzielnicach, powierzchowne spojrzenie na sytuacje marginalizacji i ubóstwa.

Ojciec Święty podkreślił, że wymiar relacyjny człowieka dotyczy nie tylko jego odniesienia do innych ludzi, ale także więzi z Panem Bogiem, jedynym, który może człowieka zaakceptować w sposób bezwarunkowy i obdarzyć go nieskończoną miłością. „Odkrycie tej relacjonalności jako element konstytutywny własnej egzystencji jest pierwszym krokiem by zrodzić społeczeństwo bardziej ludzkie” – stwierdził papież. Jednocześnie podkreślił, że jednym z zadań instytucji jest budowanie świadomości bycia częścią większej całości, jakby ciała, w której każdy jest ważny dla całości organizmu. W tym kontekście Ojciec Święty wskazał na znaczenie gościnności. Okazała się ona szczególnie w dniach beatyfikacji Jana Pawła II. "Tysiące pielgrzymów mogło przeżyć pogodne dni, dni braterstwa także dzięki cennej współpracy władz samorządowych" - zaznaczył.

Benedykt XVI przypomniał również zaangażowanie diecezjalnej Caritas w przyjęcie imigrantów i uchodźców. Zaznaczył, że konieczna jest droga pełnej ich integracji, aby osoby te czuły się odpowiedzialne za „wspólny dom”, który dał im schronienie. Papież podkreślił również wartość solidarności, której potrzebują zwłaszcza rodziny wielodzietne. „Zachęcam was do obrony rodziny zbudowanej na podstawie małżeństwa jako najistotniejszej komórki społeczeństwa i podjęcie wszelkich wysiłków, aby każdej rodzinie zapewniono warunki niezbędne do godnego życia” – stwierdził Benedykt XVI. Wezwał też do zapewnienia szczególnie młodzieży pracy i mieszkania, zauważając, że w ten sposób można ją ochronić przed organizacjami nielegalnymi, łudzącymi szybkim i łatwym zyskiem.

Papież zaapelował też do krzewienie kultury praworządności, która zapewnia z kolei bezpieczeństwo i poszanowanie wspólnego dobra. Zaznaczył, iż zadaniem instytucji jest wzorowe dostosowywanie się do norm prawa oraz ustanawianie zarządzeń sprawiedliwych, uwzględniających także to prawo, jakie Bóg wypisał w sercu człowieka, a które może być rozpoznane przez rozum.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama