Nowy numer 32/2022 Archiwum

Informacja o przetwarzaniu danych dla kandydatów do pracy w Instytutcie Gość Media

Jeśli chce Pani/Pan, aby po zakończeniu rekrutacji CV pozostało w bazie danych kandydatów do pracy w celu wykorzystania go w przyszłości, prosimy o dodanie następującej zgody:
„Wyrażam zgodę  dla Instytutu Gość Media na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej odpowiedzi na ofertę pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.”

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gość Media, ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice (dalej "My").

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
•    przez e-mail: sekretariat@igomedia.pl
•    telefonicznie: 32 251 18 07

1.    Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
•    e-mail: rodo@igomedia.pl
2.    Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
a.    Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi, żeby:          
•    ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
•    ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
•    wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.
b.    Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi na podstawie:
•    Przepisów prawa pracy określających dane, które możemy pozyskiwać od kandydata do pracy, w związku z chęcią zawarcia umowy o pracę.
•    Twojej zgody na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż określone w przepisach prawa pracy.
•    Naszego uzasadnionego interesu – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników przeprowadzonych w razie konieczności testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

3.    Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji, chyba że wyraziłeś zgodę na inne rekrutacje, wówczas do czasu wycofania Twojej zgody, co jednak pozostanie bez wpływu na okres przed jej wycofaniem, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy.

4.    Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom pomagającym nam w realizowaniu celu posługiwania się Twoimi danymi osobowymi (np. portale z ogłoszeniami o pracę, firmy świadczące usługi IT i dostawcy takich usług) oraz w razie takiej konieczności uprawnionym organom państwowym.  

5.    Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:
a.    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b.    prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c.    prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d.    prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g.    prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Działem Kadr.

Pamiętaj też, że masz:
Prawo wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2.
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

« 1 »

Zobacz także

Zapisane na później

Pobieranie listy