Nowy numer 08/2024 Archiwum

"Gość Niedzielny" - historia i dzień dzisiejszy

Tygodnik katolicki „Gość Niedzielny” posiada bogatą tradycję, wypracowaną przez blisko sto lat obecności na polskim rynku wydawniczym.

Przez ten czas przez redakcję przewinęło się wiele znakomitych osób współtworzących czasopismo. „Gość Niedzielny” kilkakrotnie w swojej historii zmieniał wygląd zewnętrzny (format, szatę graficzną, jakość papieru), aby w coraz lepszy sposób towarzyszyć swoim Czytelnikom. Różna była także zawartość pisma – zakres poruszanych tematów i zamieszczanych działów. Nie zmieniała się jednak przez te lata wierność Bogu i Kościołowi w przesłaniu tygodnika.

„Gość Niedzielny” został założony przez ks. Augusta Hlonda, administratora apostolskiego dla Górnego Śląska, późniejszego pierwszego biskupa katowickiego, a następnie prymasa Polski, a jego pierwszy numer ukazał się 9 września 1923 r. Organizację nowego tygodnika powierzono ks. dr. Teodorowi Kubinie, proboszczowi kościoła Mariackiego w Katowicach. Ksiądz Hlond zwrócił uwagę w słowie wstępnym, że nowe pismo „przychodzi jako przyjaciel ludu z otwartem słowem prawdy. Nie chce nikomu schlebiać. Nie służy żadnemu stronnictwu politycznemu ani nie jest wyrazem interesów jakiegoś odłamu społeczeństwa. Chce w mroki szare wnieść promień światła. Chce w duszną atmosferę społeczną tchnąć orzeźwiający powiew Chrystusowego ducha”.

„Gość Niedzielny” początkowo miał 8 stron. Pod koniec lat trzydziestych posiadał spory nakład oraz stałą grupę czytelników, cechował go również wysoki poziom redakcyjny. W czasie II wojny światowej wydawanie tygodnika zostało zawieszone. W okresie powojennym działalność została wznowiono, jednakże w latach komunizmu GN borykał się z różnymi trudnościami, dot. np. przydziału papieru czy cenzury. Przez ponad 30 lat, aż do swojej śmierci, z „Gościem Niedzielnym” był związany ks. Stanisław Tkocz, jako redaktor naczelny oraz publicysta. Kolejnym redaktorem naczelnym został w 2003 r. ks. Marek Gancarczyk. Aktualnie pełni tę funkcję ks. Adam Pawlaszczyk. Pismo ma objętość 76 stron i ośmiostronicowy dodatek telewizyjny. Do wydania ogólnego w 20 diecezjach załączane są także ośmiostronicowe dodatki diecezjalne. „Gość Niedzielny” podejmuje aktualne tematy, koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących wiary. W atrakcyjnej formie przekazuje istotne kwestie dla współczesnego wierzącego człowieka. Zamieszczane są w nim cykle tematyczne, np. „Filary wiary”, dotyczący podstawowych prawd wiary, cykl „Modlitwa jak chleb”, o znaczeniu modlitwy „Ojcze nasz”, cykl „Wielki Post z Janem Pawłem II”. Dużą popularnością cieszy się również felieton „Tabliczka sumienia” Franciszka Kucharczaka.

Zespół „Gościa Niedzielnego” tworzy ponad 140 osób pracujących w całej Polsce. Dziennikarze z głównej siedziby redakcji mieszczącej się w Katowicach piszą artykuły o wierze, życiu Kościoła, opracowują analizy społeczno-gospodarcze, omawiają kwestie naukowe i kulturalne, przygotowują reportaże z różnych ciekawych miejsc w Polsce i na świecie. Zespół redakcyjny tworzą także dziennikarze pracujący w 20 oddziałach diecezjalnych. Poruszają oni sprawy lokalne, informują o wydarzeniach odbywających się w danej diecezji. W skład redakcji wchodzi również grupa profesjonalnych fotoreporterów. „Gość Niedzielny” to także studio graficzne przygotowujące we własnym zakresie grafiki i projektujące reklamy.

Dzięki dokonującym się zmianom „Gość Niedzielny” jest coraz chętniej kupowanym pismem i zajmuje pierwsze miejsce pod względem sprzedaży wśród tygodników. Jego średnia sprzedaż wynosi obecnie ok. 80 tys. egzemplarzy.

Dodatki diecezjalne „Gościa Niedzielnego”:

„Gość Bielsko-Żywiecki” (od 10 maja 1992 r.)

„Gość Elbląski” (od 24 maja 2015 r.)

„Gość Gdański” (od 16 maja 2004 r.)

„Gość Gliwicki” (od 31 maja 1992 r.)

„Gość Katowicki” (od lutego 1992 r.)

„Gość Koszalińsko-Kołobrzeski” (od 1994 r., początkowo jako dodatek „Wierzę”)

„Gość Krakowski” (od 16 stycznia 1994 r.)

„Gość Legnicki” (od 2 października 2005 r.)

„Gość Lubelski” (od 13 września 1998 r.)

„Gość Łowicki” (od 8 stycznia 2006 r.)

„Gość Opolski” (od 22 marca 1992 r.)

„Ave Gość Radomski” (od 30 kwietnia 2006 r.)

„Gość Płocki” (od lutego 2009 r.)

„Gość Sandomierski” (od 1994 r.)

„Gość Świdnicki” (od 8 maja 2004 r.)

„Gość Tarnowski” (od 29 sierpnia 1993 r.)

„Gość Warszawski” (od grudnia 1995 r., początkowo jako „Przegląd Katolicki”)

„Gość Wrocławski” (od 24 września 1995 r.)

„Gość Zielonogórsko-Gorzowski” (od 30 kwietnia 2006 r.)

„Gość Kielecki” (od 11 października 1992 r. do 2003 r.)

„Posłaniec Warmiński – Gość Niedzielny” (od lutego 2010 r.)

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy