Nowy numer 49/2023 Archiwum

Konferencja o finansowaniu Kościołów w Europie i w Polsce

Konferencja: „Finansowanie Kościołów. Rozwiązania polskie na tle europejskim”, odbędzie się w Warszawie 7 września br. w godz. 10 – 15.30. Omówione zostaną różnorodne modele finasowania Kościołów istniejące w wybranych krajach europejskich. Towarzyszyć jej będzie dyskusja o potrzebie zbudowania nowoczesnego modelu w tej sferze, adekwatnego do polskich warunków i lokalnych tradycji.

Celem konferencji jest omówienie i ocena sposobu finansowania Kościołów i innych związków wyznaniowych w Europie ze środków publicznych oraz ukazanie jak na tym tle prezentują się rozwiązania obowiązujące w Polsce. Towarzyszyć temu będzie dyskusja wokół kierunków potrzebnej reformy jak również wypracowania nowoczesnego modelu finansowania Kościoła w Polsce – w nawiązaniu do niezrealizowanego wciąż art. 22 ust. 2 Konkordatu. Polska – pomimo 30 lat od podpisania Konkordatu – jako jedno z nielicznych państw w Europie, nie dopracowała się jednolitego, jasnego i przejrzystego sposobu w jaki Kościół i inne organizacje wyznaniowe mogą korzystać ze środków publicznych oraz pomocy państwa. W tej dziedzinie panuje chaos, wymagający reformy.

W trakcie konferencji w sposób szczegółowy omówione zostaną różne modele finansowania Kościołów w Europie (w Niemczech, we Włoszech, Hiszpanii, w Czechach i na Słowacji czy we Francji) z uwzględnieniem udziału państwa, w tym model finansowania wspólnot religijnych oparty na podatku kościelnym.

Wystąpią znani eksperci w zakresie prawa wyznaniowego oraz relacji państwo-Kościół, reprezentujący różne ośrodki naukowe, m. in. prof. ucz. dr hab. Paweł Borecki (Uniwersytet Warszawski), ks. prof. dr hab. Mirosław Kosek (Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego); prof. ucz. dr hab. Sławomir Sowiński (UKSW); ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); dr hab. Konrad Walczuk (Akademia Sztuki Wojennej); ks. prof. ucz. dr hab. Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski); dr Michał Zawiślak (KUL). W konferencji uczestniczyć będą również kard. Kazimierz Nycz, abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, b. przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej i ks. dr Grzegorz Giemza z Polskiej Rady Ekumenicznej.

Konferencja, która odbędzie się w rezydencji arcybiskupów warszawskich przy ul. Miodowej 17, organizowana jest przez Katolicką Agencję Informacyjną wraz z Katedrą Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji UKSW.

Szczegółowy program konferencji:

10. 00 Powitanie: Marcin Przeciszewski
10. 05 Wprowadzenie: Kardynał Kazimierz Nycz

10. 15 Część pierwsza: Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych
w Europie
Ks. prof. dr hab. Mirosław Kosek (UKSW): Niemiecki model finansowania Kościołów
Prof. ucz. dr hab. Konrad Walczuk (ASzWoj): Słowacki i czeski model finansowania Kościołów
Dr Michał Zawiślak (KUL): Francuski model finansowania Kościołów
Mgr Łukasz Bernaciński (Ordo Iuris, UŁ): Model finansowania wspólnot religijnych
oparty na asygnacie podatkowej. Geneza i rozwój

Pytania i odpowiedzi

11. 40 – 12. 10 Przerwa kawowa

12. 15 Część druga: Kościoły i inne związki wyznaniowe w Polsce. Model finansowania
Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz (KUL): Konstytucyjne i konkordatowe uwarunkowania
systemu finansowania Kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce
Ks. prof. ucz. dr hab. Dariusz Walencik (UO): Kwestia finansowania kościołów
i innych związków wyznaniowych w Polsce w projektach z lat 2012-2022
Red. Łukasz Kasper (KAI): Z jakich środków publicznych i w jakiej skali
korzystają Kościoły w Polsce?

Pytania i odpowiedzi

13. 30 Debata: Jaka przyszłość finansowania Kościołów w Polsce.
Perspektywy wprowadzenia modelu asygnaty podatkowej?
Uczestnicy: Abp dr. hab. Stanisław Budzik, metropolita lubelski, b. przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej; prof. ucz. dr hab. Sławomir Sowiński (UKSW), prof. ucz. dr hab. Paweł Borecki (UW), ks. dr Grzegorz Giemza (PRE). Przewodniczenie: Marcin Przeciszewski.

14. 30 Dyskusja

14. 50 Podsumowanie: Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz
15. 00 Zakończenie: Abp Stanisław Budzik

Miejsce obrad: Rezydencja Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa 17/19

Patronami medialnymi wydarzenia są: Telewizja Polska, Polskie Radio, Gość, Niedziela oraz Idziemy.

RSVP do dnia 6 września (środa), do godz. 12.00 na adres: rlaczny@ekai.pl

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama