Nowy numer 47/2020 Archiwum

Nie stój z boku

Coraz większa liczba żyjących na marginesie życia, często bezradnych osób, korzysta z unijnych dotacji, by znaleźć pracę, dom czy akceptację innych.

Przyczyny społecznego wykluczenia oraz obszary jego występowania są mocno zróżnicowane. Niezręcznie będzie porównać sytuację kogoś, kto opuszcza zakład karny, z sytuacją kogoś, kto od dziecka jest niewidomy, nawet jeśli obu łączy groźba bezrobocia. Ale choć trudnych historii jest tyle, ilu ludzi w nie uwikłanych, wspólne są poczucie izolacji, życie na marginesie, bezradne stanie z boku... A to daje raczej ciemną perspektywę na przyszłość. Środki z Funduszy Europejskich wspomagają zarówno osoby zagrożone wykluczeniem, jak i te, które znalazły się już na krawędzi życia. A mądre wykorzystanie unijnych dotacji może im pomóc wrócić na właściwy tor. W latach 2007–2013 Program Kapitał Ludzki w dziedzinie „Zatrudnienie i integracja społeczna” zagwarantował ponad 430 mln euro. Środki ratujące wykluczonych płyną też z programów Innowacyjna Gospodarka oraz z Programów Regionalnych.

Więcej niż nocleg

Dotacje z Programu Kapitał Ludzki pomagają osobom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Częstochowska Fundacja Świętego Barnaby, korzystając z tych środków, przygotowała nowatorski model pracy z osobami bezdomnymi. Rano i wieczorem na ulice wychodzą patrole. Tym razem nie chodzi o służby mundurowe, a o streetworkerów. Chodzą dwójkami. Dworce kolejowe, klatki schodowe, węzły ciepłownicze – docierają do bezdomnych i oferują pomoc. Można ich spotkać nie tylko w Częstochowie i jej okolicach, ale również w powiatach kłobuckim, myszkowskim i zawierciańskim. Na jaką pomoc mogą liczyć bezdomni?

Osobom młodym lub niedługo bezdomnym służy Stacjonarny Ośrodek Reintegracji Społecznej, oferujący pomoc psychoterapeuty, prawną, zdrowotną oraz różne formy aktywizacji zawodowej. Od marca 2013 r. działa również Centrum Wsparcia Dziennego, które to jest uzupełnieniem działań streetworkerów oraz SORS. Projekt „Streetworking – nowa jakość pracy z bezdomnymi” trwa od sierpnia 2011 r. do lipca 2014 r. i przewiduje wsparcie dla 270 osób, w tym 240 mężczyzn i 30 kobiet. Był szybką odpowiedzią na sporych rozmiarów problem w regionie. W poprzednim Badaniu Ilości Bezdomnych w Polsce województwo śląskie (ponad 2900 bezdomnych) znalazło się na 2. miejscu, za województwem mazowieckim (ponad 3200 bezdomnych).

Dziś już wiadomo, że ani pieniądze, ani czas zaangażowanych w akcję streetworkerów nie zostały zmarnowane. Wiadomo również, że liczba osób bezdomnych, którzy uzyskają pomoc, będzie większa. Niektórzy z nich mieszkają w Stacjonarnym Ośrodku Reintegracji Społecznej, który jest czymś więcej niż noclegownią. Jak zapewniają liderzy projektu, to miejsce, gdzie osoby wykluczone ze społeczeństwa tworzą wspólnotę.

Fundacja Świętego Barnaby, oprócz środków z Funduszy Europejskich, dobrze wykorzystała również doświadczenie swojego zagranicznego partnera projektu – Barki UK. Podczas tygodniowego stażu w Londynie osoby zaangażowane w projekt poznawały, czym w praktyce jest streetworking.

Szkoła nurkowania

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama