Śmiało na rynek

Dla ponad 2,3 mln Polaków wyjść na prostą to znaczy przede wszystkim znaleźć pracę. A wraz z nią możliwość utrzymania, poczucie sensu i społecznej przydatności.

Rząd przesunął więc w ramach programu Kapitał Ludzki dodatkowe środki na walkę z bezrobociem, zwłaszcza młodych: na szkolenia, staże, pomoc doradców, na wsparcie rozpoczynających działalność gospodarczą… 163,5 mln euro pozwoli do końca 2015 r. pomóc zawodowo 44 tys. młodych ludzi, a za dodatkowe 127 mln zł na zagraniczne staże wyjedzie ok. 10 tys. uczniów szkół zawodowych. Z kolei dzięki dofinansowaniu z programu Rozwój Polski Wschodniej przyszli piloci z Lubelszczyzny od września ubiegłego roku mogą ćwiczyć swoje umiejętności w Centrum Studiów Inżynierskich w Chełmie. – Nauka odbywa się w nowoczesnym laboratorium, na najnowocześniejszym symulatorze lotów, w nowym samolocie szkoleniowym, przez co absolwenci zyskają wysokie kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy – mówi Agata Mazur z CSI.

Od szkolenia do zatrudnienia

Szkolenia finansowane z EFS są najbardziej popularnym sposobem podnoszenia kwalifikacji pracowników, a w stosunku do bezrobotnych – zwiększenia ich szans na rynku pracy. Trzy czwarte spośród 800 tys. przeszkolonych pracowników przedsiębiorstw wykorzystuje zdobytą wiedzę w swojej pracy zawodowej. Kursy były też najczęściej wykorzystywanym sposobem aktywizacji blisko 854 tys. bezrobotnych. Połowa z nich w ciągu pół roku po projekcie znalazła pracę. W parze z nauką idą czasami praktyki i staże. I to one są furtką do zdobycia pracy. Jak bardzo – pokazał na przykład małopolski program „Konserwator”. W ostatnich dwóch latach 347 bezrobotnych, a w tym roku 170, po przeszkoleniu odbywa płatne staże w małopolskich placówkach kultury.

W Muzeum Armii Krajowej ewidencjonują i digitalizują eksponaty, w Muzeum Fotografii pracują przy archiwizacji, porządkują cmentarze wojenne, pomagają w pielęgnowaniu kultury Łemków, są muzealnymi asystentami, pomocnikami bibliotecznymi, organizatorami widowni, bileterami, opiekunami ekspozycji… Mężczyźni – złote rączki naprawiają i konserwują eksponaty w Muzeum Lotnictwa. Dzięki „Konserwatorowi” odżył małopolski Szlak Architektury Drewnianej, bo bezrobotni po przeszkoleniu przez księży proboszczów zostali przewodnikami zabytkowych świątyń. – Projekt przynosi podwójne korzyści: pomaga instytucjom kultury, które cierpią na stałe niedofinansowanie i brak rąk do pracy, oraz bezrobotnym, bo ponad połowa z nich znajduje zatrudnienie, także w placówkach, w których pracowali w ramach projektu – mówi jego kierownik Włodzimierz Kurdziel. – Cieszy się też ogromnym powodzeniem. W tegorocznej edycji o 170 miejsc starało się ponad 1000 bezrobotnych. W przypadku Muzeum Etnograficznego w Krakowie na jedno miejsce stażowe przypadało 70 chętnych. Bardzo byśmy chcieli, żeby program dostał unijne środki na lata następne i żeby był kontynuowany.

Masz pytania, uwagi, chcesz się podzielić swoimi obserwacjami odnośnie do wykorzystania Funduszy Europejskich w Polsce – zadzwoń (nr tel. 32 251 15 55) lub napisz na adres projekt@gosc.pl bądź WKM „Gość Niedzielny”, ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice. Wszystko o projekcie „Fundusze Europejskie: bliżej sąsiada” na stronie internetowej www.gosc.pl/Blizej_sasiada.

Gdzie pytać o fundusze?

Szersze informacje na temat wniosków, projektów, dofinansowania można uzyskać w sieci regionalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, których listę adresowo--telefoniczną można znaleźć na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Konkurs

Konkurs "Fundusze Europejskie: Co dobrego na moim podwórku?" rozstrzygnięty!

 
Serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane prace konkursowe. Wybór laureatów nie był łatwy, bo większość z Państwa ciekawie przedstawiła zmiany dokonujące się w Waszym najbliższym otoczeniu sfinansowane przy pomocy Funduszy Europejskich.