Archidiecezjalne rekolekcje "Oddanie 33"

Archidiecezjalne rekolekcje "Oddanie 33"  

Są to wyjątkowe rekolekcje, opracowane z myślą o naszej diecezji, w ramach przygotowań do obchodów 100-lecia jej istnienia. Codzienne rozważania  zostały zaczerpnięte z tekstów wybitnych postaci Śląskiego Kościoła: ks. Franciszka Blachnickiego, ks. Kardynała Augusta Hlonda, bł. ks. Jana Franciszka Machy oraz siostry Dulcissimy.

Rozważania na poszczególne dni

Dzień 33: Dwie kolumny: Nasz ratunek i nasza misja (dar i zadanie)

Dzień 32: "Aby Moje serce, moja rodzina, parafia, ojczyzna i cały świat: stały się rzeczywistym królestwem Twojego Syna i Twoim. Amen!”

Dzień 31: "Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie”

Dzień 30: "Cały jestem Twój i wszystko, co moje, Twoim jest”

Dzień 29: "Poświęcam się całkowicie Twojemu Niepokalanemu Sercu”

Dzień 28: "W zjednoczeniu z Sercem Jezusa i mocą Jego Miłości”

Dzień 27: Uznając testament z krzyża: "Oto Matka twoja”, Przyjmuję Dziś Ciebie, Maryjo, za moją Matkę i Królową

Dzień 26: "W Twojej obecności, Maryjo, wyznaję dziś wiarę w Jezusa Chrystusa, mojego jedynego Pana i Zbawiciela"

Dzień 25: "Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł"

Dzień 24: "Odnawiam i potwierdzam przymierze chrztu świętego"

Dzień 23: "Uznając swoją słabość i grzeszność"

Dzień 22: "Maryjo, która cała Jesteś czułością Boga Dla mnie… Bóg kocha przez Maryję"

Dzień 21: "Gdybyście wiedzieli jak bardzo Maryja was Kocha: Bolesne Serce Maryi"

Dzień 20 "Aby ich ratować"

Dzień 19 "Mój Syn Pragnie się tobą posłużyć, abym była bardziej znana i więcej kochana”

Dzień 18 "Błogosławiony owoc Twojego łona, Jezus”

Dzień 17 "Poświęcenie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Naród Totus Tuus"

Dzień 16 "Świat oddany. Świat poświęcony. Świat w Niepokalanym Sercu Maryi"

Dzień 15 "Kiedyś prosiłem o poświęcenie rodzaju ludzkiego memu Boskiemu Sercu. Dziś proszę o poświęcenie go Niepokołatanemu Sercu mojej Matki”

Dzień 14 "Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca”

Dzień 13 "Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu"

Dzień 12 "I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię"

Dzień 11 "Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę"

Dzień 10 "Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi"

Dzień 9 "A swoi Go nie przyjęli"

Dzień 8 "Przyszło do swojej własności" 

Dzień 7 "A słowo stało się ciałem"

Dzień 6 "Niech mi się stanie według słowa twego”

Dzień 5 "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię"

Dzień 4 "Oto Poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus”

Dzień 3 "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą"

Dzień 2 "Do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef"

Dzień 1 "Bóg posłał anioła"

Rekolekcje można rozpocząć i przeżywać indywidualnie. Materiały na kolejne dni będą dostępne na stronie "Gościa Niedzielnego" lub w podręczniku, dostępnym także w wersji elektronicznej (MOBI, EPUB, PDF), który można nabyć w sklepie "Gościa Niedzielnego":

ODDANIE 33 dla archidiecezji katowickiej

ODDANIE 33 z Kapłanami Ziemi Śląskiej

ADORACJA 9 / Dwie kolumny

Zaproszenie do udziału w rekolekcjach ODDANIE33 z kapłanami ziemi śląskiej | abp Adrian Galbas
APOSTOLAT33