Nowy numer 47/2020 Archiwum

Podejmij wyzwanie

#2 Pamiętaj, na Kogo czekasz

Pierwszy poniedziałek Adwentu. Czy masz już postanowienie?... Własne, osobiste postanowienie, które pomoże Ci duchowo przygotować się na Święta Bożego Narodzenia. Jeśli nie, pomódl się do Ducha Świętego o najlepszy dla Ciebie pomysł. Później spisz tekst postanowienia na małej kartce. Na odwrocie napisz jeszcze: Dzieciątko Jezus. Postaraj się nosić kartkę zawsze przy sobie. Niech przypomina Ci, na Kogo czekasz.