Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
24 Września 2020r.

Katolicy rzymscy:

Rozważania: