Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
18 Września 2020r.

Katolicy rzymscy:

Rozważania:
Propozycje śpiewów - 18 września »
Świętego Stanisława Kostki. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.