Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
6 Września 2020r.

Katolicy rzymscy:

Rozważania:
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK A »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Upominać? Tylko z właściwą intencją »
Garść uwag do czytań na XXIII niedzielę zwykłą roku A z cyklu „Biblijne konteksty”.
Upomnienie braterskie »
Zatrzymaj się na chwilę. Komentarz wideo do liturgii XXIII Niedzieli Zwykłej.
Miłość i odpowiedzialność »
Sześć propozycji niedzielnej homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami niedzieli.
Propozycje śpiewów - XXIII Niedziela Zwykła »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
XXIII Niedziela Zwykła »
Obowiązek upominania. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.