Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
14 Lutego 2020r.

Katolicy rzymscy:

Rozważania:
Propozycje śpiewów - 14 lutego »
Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.