Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
10 Sierpnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

Rozważania:
Propozycje śpiewów - 10 sierpnia »
Święto świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.