Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
9 Sierpnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

Rozważania:
Propozycje śpiewów - 9 sierpnia »
Święto świętej Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.