Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
11 Lipca 2019r.

Katolicy rzymscy:

Rozważania:
Propozycje śpiewów - 11 lipca »
Świętego Benedykta, opata, patrona Europy. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.