Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
3 Lipca 2019r.

Katolicy rzymscy:

Rozważania:
Propozycje śpiewów - 3 lipca »
Św. Tomasza, apostoła. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.