Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
11 Maja 2018r.

Katolicy rzymscy:

Rozważania:
Chwała zwycięzców »
Garść uwag do czytań na niedzielę Wniebowstąpienia roku C z cyklu „Biblijne konteksty”.