Nowy numer 25/2018 Archiwum

Rozważania GN

« » Marzec 2018
N P W Ś C P S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Środa 14 marca 2018

Czytania »

ks. Antoni Bartoszek

Miłosierdzie Boga nie anuluje bowiem prawdy o Jego sprawiedliwości

Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat.

Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam».

Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.

W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili.

Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi: mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.

Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego: i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie do potępienia.

Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy; szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał».


Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem, który zna owce i szuka zagubionej. Nie kamienuje kobiety pochwyconej na cudzołóstwie. Odpuszcza grzechy człowiekowi sparaliżowanemu. Jezus w czynach i słowach objawia miłosierdzie Boga Ojca. Równocześnie z woli Ojca sprawuje sąd nad światem i dziś zapowiada zmartwychwstanie jednych „do życia” oraz zmartwychwstanie drugich „do potępienia”. Potwierdza w ten sposób prawdę o stale aktualnej sprawiedliwości Bożej. Miłosierdzie Boga nie anuluje bowiem prawdy o Jego sprawiedliwości. Słowa Jezusa przestrzegają nas przed zuchwałym liczeniem na miłosierdzie Boże i na nowo mobilizują troskę o własne zbawienie i o zbawienie tych, za których jesteśmy jakoś odpowiedzialni.

Przeczytaj komentarze | 1 | Dodaj swój komentarz »


Ostatnie komentarze:

Plusów: 0 gabriela 14.03.2018 17:55
Niezalogowany użytkownik Nie jest łatwo ponownie złowić tych, których w ramach uszczelniania i odciążania Piotrowej Łodzi wypchnięto za burtę. Być może pozostaną z nią w kontakcie, ale na pokład raczej już nie wejdą.

wszystkie komentarze >

Zobacz także

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama