Nowy numer 18/2021 Archiwum

Komentarze do Ewangelii

« » Marzec 2021
N P W Ś C P S
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Sobota 20 marca 2021

Czytania »

Judyta Syrek

|

GN 10/2021 Otwarte

Odpowiedzi, które usłyszał, rozważał przez trzy lata

J 7, 40-53

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?» I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki.

Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: «Czemu go nie pojmaliście?» Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek».

Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty».

Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?»

Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei». I rozeszli się – każdy do swego domu.

Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego. J 7,50

Ewangelia z komentarzem. Odpowiedzi, które usłyszał, rozważał przez trzy lata
Gość Niedzielny

Święty faryzeusz, tak nazywany jest Nikodem, który należał do grona przywódców żydowskich. Wszystko w jego życiu było podporządkowane prawu. Znał dobrze pisma. Ale ta wiedza i to życie nie było dla niego pełne. Ewangelia pokazuje ważną nocną rozmowę Nikodema z Jezusem. Odpowiedzi, które usłyszał, rozważał przez trzy lata. Chodził za Jezusem, badał, czy to, co mówi, jest prawdziwe. Aż stanął w obronie Jezusa przed Sanhedrynem. Różne są drogi nawrócenia. Ta jest mocno osadzona w wiedzy. Z czasem pojawia się u niego światło wiary. Dopiero pod krzyżem, wpatrując się w Jezusa, zrozumiał słowa Nauczyciela i zrozumiał, że On jest Mesjaszem. Wielki Post to czas, kiedy możemy stanąć pod krzyżem i popatrzeć na Jezusa. Dniem szczególnym jest Wielki Piątek. To wtedy możemy wpatrywać się w krzyż. Pomódlmy się do Nikodema, by pomógł nam zrozumieć, kim jest Jezus.

Zapisane na później

Pobieranie listy