Bo miłosierdzie się opłaca

rozmowa z o. dr. Zdzisławem Świniarskim

|

GN 14/2005

publikacja 05.04.2005 23:03

Tomasz Gołąb: Czy Polacy mogą "miłosierdzia dostąpić"?

Bo miłosierdzie się opłaca

O. Zdzisław Świniarski: – Jeśli wziąć pod uwagę Kazanie na Górze i błogosławieństwo, które Jezus obiecał miłosiernym, jestem przekonany, że tak. Wbrew opiniom przypisującym nam zainteresowanie tylko czubkiem własnego nosa jesteśmy narodem dość otwartym. Obliczamy, że pomoc Caritas w Polsce warta jest około 200 mln złotych rocznie. Dzięki ofiarności Polaków codziennie dożywiamy 54 tysiące dzieci i grubo ponad 100 tys. dorosłych. Caritas prowadzi domy dla bezdomnych, warsztaty terapii dla niepełnosprawnych, hospicja, stacje opieki zdrowotnej. W tym roku Caritas rozprowadzi też żywność z nadwyżek europejskich: około 18 tys. ton, czyli siedemset TIR-ów jedzenia, wartego ok. 40 mln złotych. Oczywiście można w tej dziedzinie zrobić jeszcze więcej. Według GUS ponad 5 mln ludzi żyje w ubóstwie, ok. 22 proc. jest zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli bezrobociem, bezdomnością.

Niedziela Miłosierdzia Bożego to święto patronalne Caritas. Jak je obchodzicie?
– Statuetka przyznawana darczyńcom z tej okazji przedstawia s. Faustynę Kowalską. Chcemy uhonorować tych, którzy osiągając sukces materialny, nie zapominają o najbiedniejszych. Wbrew pozorom coraz więcej instytucji, firm i prywatnych osób rozumie, że działalność charytatywna, pomoc najbiedniejszym opłaca się w ostatecznym rachunku wszystkim: państwu – bo dzięki instytucjom pozarządowym pomoc jest tańsza i łatwiej dociera do naprawdę potrzebujących; biznesowi – bo kształtuje wizerunek firmy wrażliwej społecznie; i osobom prywatnym – bo postawa miłosierna prowadzi do otwarcia na tajemnicę Bożego Miłosierdzia. W tym roku statuetki św. Faustyny chcemy przekazać darczyńcom 2 października, gdy rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Ma on 60-letnią tradycję, a w tym roku obchodzony będzie szczególnie uroczyście z okazji 15-lecia Caritas w Polsce.
Działalność Caritas nie jest jednak tylko i wyłącznie skupiona na pomocy materialnej. Staramy się formować ludzi do tego, by zauważać potrzeby innych. Caritas bowiem jest nie tylko jedną z wielu humanitarnych instytucji. Dla nas najwyższym celem jest realizacja Chrystusowego wezwania: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili”.

* sercanin biały, wicedyrektor Caritas Polskiej