Madonny pędzlem i piórem

Poleca - bgz

|

GN 20/2010

publikacja 20.05.2010 14:28

Józef Pless, Marlena Nizio, Madonny cudami słynące, Norbertinum, Lublin 2010 s. 88

Madonny pędzlem i piórem Józef Pless, Marlena Nizio, Madonny cudami słynące, Norbertinum, Lublin 2010 s. 88

W Madonnach cudami słynących Józef Pless przypomina, jak dużo mamy możliwości kierowania modlitwy do Matki Bożej. Bo tyle jest jej wizerunków, ile naszych potrzeb. Matka Boska z Rokitna cierpliwie słucha, Ostrobramska – jest pełna miłosierdzia, Iwerska – wskazuje drogę nie tylko na morzu.

Na kartach tej książki-albumu Marlena Nizio, uczennica Jerzego Nowosielskiego, przedstawia Maryję w swojej malarskiej interpretacji, a Pless – poeta i pisarz każdy wizerunek opatruje modlitwą ułożoną w wiersz. Widać, że kontemplacja maryjnych wizerunków staje się dla niego okazją do nowych poetyckich poszukiwań.

A czytelnicy mogą, korzystając z jego słów, piękniej się modlić. Choćby wersetami „Matki Kalwaryjskiej”: „Idźmy Dróżkami Kalwarii Zebrzydowskiej/ By w codzienności nie zagubić/ Ofiarowanych dobrych myśli”.