Psalm wolności

Poleca - ek

|

GN 18/2010

publikacja 04.05.2010 15:41

Popiełuszko. Wolność jest w nas reż. Rafał Wieczyński, DVD, Fokus Producers 2009

Psalm wolności Popiełuszko. Wolność jest w nas reż. Rafał Wieczyński, DVD, Fokus Producers 2009

Ksiądz Jerzy mawiał, że zapisane są cztery Ewangelie, natomiast piątą każdy pisze własnym życiem. Film Rafała Wieczyńskiego Popiełuszko. Wolność jest w nas daje temu świadectwo. Reżyserowi udało się w sposób wiarygodny, prawdziwy psychologicznie i jednocześnie bez zadęcia przedstawić postać człowieka, który Ewangelię realizował całym swoim życiem.

Wieczyński nakręcił film religijny, a nie polityczny. Ksiądz Jerzy wierzył, że wolność jest w nas. To władza, dla której pieśń „Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud” była pieśnią wywrotową, widziała w nim polityka.

I, co ważne, kiedy z roku na rok rosną szeregi kombatantów wolności, film przypomina o roli Kościoła w tamtych czasach. To przecież Kościół i kapłani podobni ks. Jerzemu byli ostoją wolności, jednocząc wokół siebie ludzi o bardzo różnych światopoglądach.