Benedykt na początku

Książki - poleca szb

|

GN 29/2008

publikacja 28.07.2008 17:18

O fotogeniczności poprzedniego Papieża nie trzeba było nikogo przekonywać. Czy Benedykt XVI, człowiek o zupełnie innym temperamencie, na zdjęciach wypada równie dobrze?

Benedykt na początku Gianni Giansanti, Jeff Israely, Benedykt XVI. Jutrzenka nowego pontyfikatu, Bellona, Księgarnia Świę-tego Wojciecha, Warszawa 2007, s. 176

Wiele wskazuje na to, że tak. Dowodem może być album Benedykt XVI. Jutrzenka nowego pontyfikatu, ukazujący pierwsze miesiące urzędowania Josepha Ratzingera na Stolicy Piotrowej. Możemy oglądać Papieża nie tylko w sytuacjach oficjalnych, ale także prywatnych – czytającego gazetę czy grającego na fortepianie.

Są też starsze zdjęcia: kardynał Ratzinger jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary i celebrans uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II. Wszystkie razem składają się na niezwykły portret człowieka – łagodnego, skupionego i pełnego ufności.