Wielkie Księstwo Poezji

Książka - poleca ZG

|

GN 33/2007

publikacja 16.08.2007 14:56

Magnus Ducatus Poesis pod redakcją Vladasa Braziunasa, Wilno 2007, stron 265

Wielkie Księstwo Poezji

Tę monumentalną książkę wydało Ministerstwo Kultury Litwy, a wstęp do niej napisał sam prezydent Valdas Adamkus. Znalazły się w niej wiersze poetów z pięciu krajów: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Polski, tłumaczone na litewski, ukraiński, białoruski i polski. „Wielkie Księstwo Poezji” (Magnus Ducatus Poesis) powołał do życia litewski poeta Vladas Braziunas i zainaugurował międzynarodowym spotkaniem w ambasadzie Litwy w Mińsku. Grupę tworzą poeci, przekonani, że nie liczą się granice, podziały narodowościowe, tylko wspólne idee przekazywane w wierszach. Poprzez nie najłatwiej porozumieć się ponad barierami. Polskę w tej antologii reprezentuje nasza redakcyjna koleżanka – Barbara Gruszka-Zych.