Tematów nie zabraknie

mówi Józef Polak SJ - redaktor naczelny Sekcji Polskiej

|

GN 47/2008

publikacja 20.11.2008 13:07

- Programowo mamy stanowić pomost między Stolicą Apostolską a Kościołami lokalnymi. Chodzi o swobodny, wierny i w miarę możliwości atrakcyjny przekaz informacji z działalności papieskiej i Stolicy Apostolskiej.

Tematów nie zabraknie

W przypadku aktualnych problemów (np. kwestie obrony życia czy rodziny) staramy się przedstawiać punkt widzenia Kościoła. Gdy dwa lata temu odwiedził nas Benedykt XVI, wskazał na jeszcze jeden wymiar naszej misji: umacnianie jedności Kościoła przez służbę prawdzie i pojednaniu w świecie.

Wyzwaniem zawsze będzie chęć dotarcia do jeszcze szerszego kręgu odbiorców. Sekcja Polska Radia Watykańskiego, choć niewielka i znacznie obciążona pracą, stała się redakcją multimedialną, trafiającą do odbiorców również poza krajem. Nową inicjatywą w tym względzie było uruchomienie elektronicznego biuletynu, który darmowo jest rozsyłany abonentom (szczegóły na stronie www.radiovaticana.org/polski).

Mocną stroną Sekcji Polskiej jest dostęp do źródeł informacji zarówno z Watykanu, jak i ze świata (główne katolickie i świeckie agencje prasowe, bezpośredni dostęp do materiałów wszystkich programów językowych RV). Nasza redakcja jest wystarczająco wyspecjalizowana, zdolna samodzielnie redagować wiadomości z 10 języków obcych. To jest znaczny potencjał. Stolica Apostolska stworzyła go z myślą o Kościele w Polsce i przez 70 lat nie tylko utrzymywała, ale i rozwijała. Na marę sił i zdolności chcemy go jak najlepiej wykorzystać.