Uniwersytet staje się pełniejszy

red.

|

GN 05/2005

publikacja 02.02.2005 06:59

Delegacja władz uniwersytetu wraz z Arcybiskupem katowickim udała się i do Ojca Świętego, aby podziękować za powołanie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Uniwersytet staje się pełniejszy

Delegacja władz uniwersytetu wraz z Arcybiskupem katowickim udała się i do Ojca Świętego, aby podziękować za powołanie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Delegacja została przyjęta przez Jana Pawła II na audiencji prywatnej w czwartek 13 stycznia o godz. 11.00. Uniwersytet Śląski reprezentowali: rektor prof. Janusz Janeczek, dwaj prorektorzy - prof. Wiesław Banyś i prof. Wojciech Świątkiewicz, dziekan Wydziału Teologicznego - ks. prof. Wincenty Myszor, poprzedni rektor UŚ prof. Tadeusz Sławek oraz prof. Jacek Jania. Towarzyszył im prezydent miasta Katowice Piotr Uszok. Inicjatywa tej rzymskiej wizyty wyszła od władz uniwersytetu.

Podczas spotkania z Papieżem słowo wdzięczności wygłosili najpierw arcybiskup Damian Zi-moń, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ, oraz rektor Janusz Janeczek. Metropolita wręczył Ojcu Świętemu album, przygotowany specjalnie na tę okazję, obrazujący etapy powstawania wydziału oraz jego nowego gmachu. Darem rektora była praca o zabytkach Górnego Śląska oraz rzeźba wręczana osobom zasłużonym dla uniwersytetu. Ojciec Święty zwrócił się do delegacji ze słowami pozdrowienia i błogosławieństwa dla wszystkich profesorów i studentów uniwersytetu. Podkreślił, że wraz z powstaniem wydziału teologicznego uniwersytet staje się pełniejszy, stwarza okazję wymiany myśli między nauką a wiarą i przyczynia się do skuteczniejszego poszukiwania prawdy.

Na zakończenie audiencji, w chwili prywatnej rozmowy, Papież wspominał swoje kontakty z biskupami katowickimi. - Biskup Bednorz by się ucieszył - stwierdził. Interesował się także losem budynku mieszczącego dawniej śląskie seminarium duchowne w Krakowie. W tym budynku on sam prowadził niegdyś wykłady dla kleryków ze Śląska.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego ery-gowany został w roku 2000. Jesienią ubiegłego roku poświęcono i oddano do użytku nowy budynek wydziału. Gościem honorowym tej uroczystości był wtedy kard. Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, który w imieniu Papieża nadzoruje działalność wszystkich wydziałów teologicznych na świecie. Aktualnie na Wydziale Teologicznym UŚ studiuje prawie 1000 studentów, w tym 200 kleryków.

WZAJEMNE UBOGACENIE
Słowo Ojca Świętego Jana Pawła II podczas audiencji dla delegacji Uniwersytetu Śląskiego


Serdecznie witam Państwa! Dziękuję Księdzu Arcybiskupowi i Panu Rektorowi za wypowiedziane tu słowa. Cieszę się, że mogę gościć tak znamienitych przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego wraz z Ordynariuszem katowickim i Prezydentem miasta.

W klasycznym rozumieniu uniwersytet nie mógł istnieć bez wydziału teologicznego - był jakby niepełny. Dziś to się zmieniło. Okazuje się jednak, że obecność nauk teologicznych, pośród innych dziedzin zgłębianych na uniwersytecie, stwarza możliwości cennej wymiany myśli. Fides et ratio spotykają się w poszukiwaniu mądrości. Posługują się innymi narzędziami i metodami, ale ubogacają się wzajemnie na drodze odkrywania wielorakich wymiarów prawdy.

Życzę, aby Uniwersytet Śląski w Katowicach mógł cieszyć się obfitymi owocami tej współpracy, która rozpoczęła się przed czterema laty. Proszę Pana Rektora i Was, Szanowni Państwo, o przekazanie mojego pozdrowienia i błogosławieństwa wszystkim profesorom i studentom Waszej uczelni.
Szczęść Boże!

Spełnione oczekiwania Ślązaków
Słowo rektora UŚ prof. dr. hab. Janusza Janeczk

Ojcze Święty! Ważnym powodem, dla którego prosiliśmy Waszą Świątobliwość o łaskawe przyjęcie delegacji Uniwersytetu Śląskiego, była chęć osobistego podziękowania za życzliwość i wsparcie udzielone nam w czasie tworzenia Wydziału Teologicznego w strukturze naszej uczelni.

Dla Uniwersytetu Śląskiego – jednej z największych polskich uczelni, w której murach kształci się około 45 tys. studentów – erygowanie Wydziału Teologicznego w 2000 roku było potwierdzeniem, że mimo młodego wieku w swojej misji nawiązuje do chrześcijańskich korzeni wielowiekowego uniwersytetu europejskiego. Było też spełnieniem oczekiwań kilku pokoleń Ślązaków. Przed niespełna 60 laty ks. dr Stanisław Maśliński, ówczesny rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, przedstawiając racje za utworzeniem wydziału teologicznego w strukturze nieistniejącego jeszcze uniwersytetu, wskazywał, że „nieustanne i z natury rzeczy konieczne spotkanie się myśli ludzkiej z zakresu nauk świeckich z myślą religijną dokonuje się najgłębiej, a zarazem w najczystszej atmosferze, w ramach i na poziomie naukowej wymiany myśli właściwej uniwersytetom”. Po czterech latach istnienia Wydziału Teologicznego możemy z satysfakcją potwierdzić te słowa.

Jest pewna symbolika w tym, że teologia, wypędzona przed ponad pięćdziesięciu laty z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wróciła do jego córki, Uniwersytetu Śląskiego.

Godzi się podkreślić, że społeczność akademicka UŚ, dążąc od 1981 roku do utworzenia wydziału teologicznego, nie kierowała się pragmatyzmem czy utylitaryzmem. W naszych działaniach pobrzmiewało echo słów Waszej Świątobliwości o konieczności nadania kształceniu i badaniom uniwersyteckim wymiaru kontemplacyjnego, opartego na humanizmie chrześcijańskim. Pamiętaliśmy też inną myśl Waszej Świątobliwości o tym, że „rozum oświecony wiarą ma rozeznanie nadprzyrodzone”.

Niech za symbol naszej wdzięczności za zaangażowanie Waszej Świątobliwości w sprawy żywotne dla Uniwersytetu i nauki posłuży rzeźba autorstwa profesora Jana Hermy, przedstawiająca człowieka uskrzydlonego, wzlatującego ku doskonałości w nadziei i wierze.