Ojciec Święty powiedział

W Watykanie

|

GN 38/2005

publikacja 21.09.2005 00:53

Eucharystia jest upamiętnieniem tajemnicy paschalnej: męki, śmierci, zstąpienia do piekieł, zmartwychwstania i wniebowstąpienia.

Ojciec Święty powiedział Henryk Przondziono

Krzyż jest przejawem aktu nieskończonej miłości, przez którą Syn Boży zbawił człowieka i świat od grzechu i śmierci. Dlatego znak krzyża jest podstawowym gestem modlitwy chrześcijanina. Żegnać się znakiem krzyża oznacza powiedzenie „tak” w sposób widzialny i publiczny Temu, który zmarł za nas i który zmartwychwstał, Bogu, który w pokorze i słabości swej miłości jest wszechmocny, silniejszy od wszelkiej potęgi i myśli świata.

Po konsekracji wspólnota wiernych, świadoma przebywania w rzeczywistej obecności Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, woła: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. (...) Eucharystia jest tajemnicą śmierci i chwały jak krzyż, który nie jest wypadkiem, ale przejściem, przez które Chrystus wstąpił w chwałę i pojednał ludzkość, zwyciężając wszelką wrogość.