Krótko

GN 18/2005

publikacja 04.05.2005 11:54

* Pierwsze nominacje. Papież Benedykt XVI podjął pierwsze decyzje personalne. Na stanowisko sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej mianował pełniącego tę funkcje dotychczas kard. Angelo Sodano. Potwierdził również, dopóki nie postanowi inaczej, pozostawienie na stanowiskach wszystkich szefów dykasterii Kurii Rzymskiej oraz przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Państwa Miasta Watykańskiego, substytuta ds. ogólnych Sekretariatu Stanu abp. L. Sandriego i sekretarza Sekretariatu Stanu ds. stosunków z państwami abp. G. Lajolo. Potwierdził też trwające 5-letnie kadencje sekretarzy centralnych urzędów Kurii Rzymskiej.

* W Watykanie pozostaną również polscy współpracownicy Jana Pawła II, zatrudnieni w Sekretariacie Stanu. Abp Stanisław Dziwisz natomiast nadal będzie pełnił funkcję drugiego prefekta Domu Papieskiego, a inny sekretarz papieski ks. Mieczysław Mokrzycki został zatrudniony w Sekretariacie Stanu.

* Ks. prałat Georg Gänswein został osobistym sekretarzem papieża Benedykta XVI. Ma 47 lat i jest doktorem prawa kanonicznego. Od 2003 r. do momentu wyboru kard. Ratzingera na papieża pełnił funkcję sekretarza prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Teraz do jego obowiązków będzie należało asystowanie Ojcu Świętemu podczas audiencji oraz w czasie wizyt i podróży. On też zajmie się zorganizowaniem, a potem prowadzeniem papieskiego apartamentu.