Akademia Życia

Watykan

|

GN 03/2005

publikacja 19.01.2005 00:38

Jan Paweł II mianował nowym przewodniczącym Papieskiej Akademii Życia bp. Elio Sgreccię, który dotychczas był jej wiceprzewodniczącym.

Biskup Elio Sgreccia Biskup Elio Sgreccia
Grzegorz Gałązka

Jednocześnie Ojciec Święty powołał na kanclerza tego gremium ks. Ignacio Carrasco de Paula, z prałatury personalnej Opus Dei, profesora bioetyki Wydziału Medycyny i Chirurgii Katolickiego Uniwersytetu Świętego Serca w Rzymie, dotychczasowego członka Akademii.

Ojciec Święty powołał Akademię do życia w 1994 r. Podstawowym celem tego zgromadzenia jest podejmowanie z naukowego punktu widzenia zagadnień dotyczących życia ludzkiego, wspierania i obrony go, a także propagowanie nauczania katolickiego w tym zakresie.