Kapłaństwo

o. Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca

|

GN 36/2009

publikacja 03.09.2009 09:44

Wszyscy ochrzczeni są członkami kapłaństwa powszechnego. Spośród nich Chrystus powołuje mężczyzn do kapłaństwa hierarchicznego, czyli służebnego.

o. Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca o. Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca

Obejmuje ono trzy stopnie: diakon, prezbiter – zwykle zwany księdzem – i biskup.

Jan Paweł II powiedział: gdzie dobry ksiądz, tam mniejsze problemy z sekularyzacją, ateizmem, antyklerykalizmem i laicyzacją. Tak, Kościół buduje duchowieństwo czyste, trzeźwe i uczciwe.

Wszystkim, którzy szczególnie w Roku Kapłańskim wspierają modlitwą duchownych – TAK!