Uroczystość Chrystusa Króla

publikacja 20.11.2008 15:09

Przed oblicze Chrystusa Króla zanieśmy w ufnej modlitwie nasze prośby.

Módlmy się za Kościół święty, aby był zaczynem królestwa Bożego w świecie.

Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną, aby Pan kierował ich umysłami i sercami według swojej woli.

Módlmy się za członków Akcji Katolickiej, aby realizowali wiernie hasło: „Odnowić wszystko w Chrystusie”.

Módlmy się za chrześcijan prześladowanych w Indiach i w innych miejscach na ziemi, aby Bóg umacniał ich wiarę i dał im siłę do wiernego trwania przy Chrystusie.

Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby doszli do pełnego udziału w królowaniu Chrystusa.

Módlmy się za nas, tu zgromadzonych, abyśmy umieli dostrzegać oblicze Chrystusa we wszystkich najmniejszych naszych braciach i siostrach.

Boże, naucz nas cenić Twoje dary i racz wysłuchać naszych modlitw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.