XVI Niedziela Zwykła

publikacja 14.07.2005 11:02

Słowo, które Bóg zasiewa w naszych sercach czeka na obfity plon. Prośmy teraz o potrzebne łaski, abyśmy – nawet niedomagając – sprostali naszemu chrześcijańskiemu powołaniu.

1. Módlmy się za Kościół, aby pozostał wierny Ewangelii i jak zaczyn odmieniał świat.

2. Módlmy się za Papieża i biskupów – o potrzebne im siły i dary Ducha Świętego w posłudze Słowa.

3. Módlmy się za rolników, aby ich praca przyniosła spodziewane owoce.

4. Módlmy się za wypoczywających, aby letni wypoczynek odbudował także siły duchowe i był okazją do bliższego spotkania z Bogiem.

5. Módlmy się za nas samych – byśmy nie ulegli codziennym zgryzotom, ale zachowali nadzieję w Bogu.

Panie, który posłałeś Swego Ducha, aby wspierał nas w naszych słabościach. Prosimy Cię o potrzebne łaski. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.